Uprchlíci -> „Nikdo je sem nezval“ (M. Zeman )

Úno 2nd, 2018 | Posted by

Takto arogantními a tupými hláškami Miloš Zeman opětovně oslňuje ČR. Když takto promluví, rozhostí se po Česku blaho a jistota, pocit bezpečí, matky začnou kojit a otcové si dají ještě jedno pivo. Miloš neobtěžuje české vlastence snahou o obsahovou integritu, natož uvedením byť elementárních souvislostí. Miloš se drží konsekventně zásady : Nemást fakty, logikou, natož kauzalitami, ale vědět, co lidi chtějí.

Popsaný informační a agitační styl má m.j. za následek, že Češi ignorují fakta jako že :

– patrně není žádný problémový stát na světě, kam by Češi v minulosti nedodali zbraně, munici, nebo  výbušniny. Pojmy jako „Semtex“, „Skorpion“, „Ceska“ … vstoupili na trvalo do teroristické agendy.

– se bez Semtexu ještě v nedávné době žádný větší teroristický útok neobešel (např. Lockerbie)

– to platí i pro české střelné zbraně a munici (např. Bataclan Paris)

– český nejvyšší velitel velmi ochotně při každé příležitosti nešetří provokantními až dobrodružnými doporučeními vojenského charakteru (že potom zatahuje pravidelně ocas, není zásluha, ale osobní deficit)

– se Češi s nadšením zúčastnili různých akcí, i válečných zločinů, které mnohdy měly za následek tisíce mrtvých. Aktivní účast českých rambos na pochybných vojenských operacích je mimo jakékoli pochyby, ale není doposud dostatečně objasněna.

– Češi dodávali na objednávku ochotně různé „důkazy“ teroristických aktivit, (Ata – Irak, Antrax,…), čímž se na umožnění zmíněných zločinů aktivně podíleli (např. materiál pro C. Powell před UNO, „zaručené zprávy“ o teroristických kontaktech Aty v Praze, … )

– se na propagandistické frontě osvědčená mediální garda včetně ČT podílela v helmách na 16-tiletém permanentním vítězení v Afganistanu a že byla česká mediální parta v Iraku nejenom diletantsky vzata za rukojmí a patrně předraženě vykoupena, ale že předvedla výkon, při kterém si ani nevšimla, že Češi, jako poskoci selhávajících Amis pomohli zlikvidovat toho nejefektivnějšího potírače terorismu.

– to byli Češi, kdo obstrukcemi kamuflovanými jako obavy o suverenitu, spoluznemožnili vznik obsažné evropské databáze uprchlíků, což mělo za následek ztrátu lidských životů při atentátech, jako např. při tom berlínském.

– Češi při každé příležitosti důrazně prohlašují, že kvóty uprchlíků nefungují. Vzhledem k tomu, že právě Češi tuto nefunkčnost způsobují, je takové jednání podlé až idiotské.

– atd.

To je část faktů, které Zeman nebere při svých výstupech na zřetel. (O ekonomických aspektech českého podílu na vydírání a okrádání třetího světa také nemluví). Posílá slavnostně do různých zemí přehicované rambos, aby tam zabíjením a destrukcí materielních hodnot nastolili režim podle Zemanových představ. Dokonce naléhavě navrhuje nasazení moderních zbraní bez ohledu na osud obyčejných lidí a jako vrchol slabomyslně doporučuje násilné přesídlení celých národů. Že tím vším generuje vlny uprchlíků, ignoruje. S tím nemá on a Češi nic společného, – nikoho nezvou. A všichni společně jsou uraženi, když jim takové drzé bláboly Evropané „neodkoupí“.

Miloslav Zima (02.02.18)

 1. V ČT včera slavili ty hrdiny. Přitom
  Přiznal nějaký generál nepřímo, že se ti vojáci zachovali špatně, že mají zřejmě zcela nedostatečný výcvik, bude se to utajeně analysovat, „aby se to neopakovalo“. Moderátor Bohu žel nezareagoval.
  Ukázalo se, že je česká armáda vedena v podstatě socialisticky, jenom Ivani byli nahrazeni Amis. Ale české velení (práce se štítící karieristé) zústalo.
  Dále bylo zajímavé tvrzení, že ti vojáci jít na misi de facto nemohou odmítnout. To by bylo nejspíš v rozporu s Ústavou a statutem Nato.
  A když přišli Ud.-Kom. s osvědčenými positivními therapojty, nebylo možné něco nového očekávat, je to od Černochové a spol. tak i onak svízelná záležitost i pro skutečně investigativní žurnalisty.

  • Obvykle ryba smrdí od hlavy p. Zima , především té, která nese název ministerstvo obrany.
   To máte těžké, nejsou peníze na federpuše a vojáci mají konzervy z kuřecích kůží….

   Situaci v armádě má stabilizovat především růst platů, který ji má dovést k bezpodmínečné profesionální použitelnosti pr a podřízení německému eurovelení. Základní nástupní hrubý plat vojína čekatele je sice pouze 12 950 Kč, ale u četaře je to již 27 810, štábního praporčíka 55 310, poručíka 37 310, majora 55 310, plukovníka 74 610, brigádního generála 87 480, generálmajora 100 320, generálporučíka 113 190 a armádního generála 126 040 korun. To je však jen základní hrubý plat. K němu lze připočíst měsíční stabilizační příspěvek 7 000, ale v případě některých specialistů až 28 000, příspěvek na bydlení 3 000 plus 300 na každého člena rodiny včetně družek a druhů po společném soužití delším než tři měsíce, příplatek v případě držení pohotovosti 10 nebo 20 dnů v měsíci 1 500 a 3 000, případně příplatek za směnný provoz od 400 do 1 200, příplatek velícím důstojníkům s ekonomickou zodpovědností ve výši až 15 % základního platu, příspěvek na rekreaci, nevratný příspěvek v případě nezaviněné tíživé sociální situace až do výše 20 základních platů, výkonnostní příplatek 2 % základního platu, denní příspěvek v zahraničních misích 500, v případě rizika a ohrožení života až 6 250.

   K tomu zvláštní příplatky ve čtyřech kategoriích pro odborné specialisty, přičemž v první jde o 2 000 až 8 000 měsíčně, ve druhé 2 000 až 6 000, ve třetí o 1 000 a 4 000 a ve čtvrté o 600 až 2 000. Samozřejmě zdaleka ne každý voják dostává všechny příplatky a některé jsou plně oprávněné. Kumulují se především kupodivu u vyšších pozic, takže leckterý četař dojíždějící domů na větší vzdálenost má po několika letech kolem 23 000 čistého. Nevím, zda ještě existuje příplatek za vedení, který dostávali někteří uniformovaní úředníci na ministerstvu ještě před několika lety a mohl dosahovat až 100 % základního platu navíc.

   Že v rámci platů a všelijakých prebend bude dost nespravedlnosti, korupce, podlézání i sexuálních úsluh, lze rovněž předpokládat, pokud se náhodou situace v rámci AČR v posledních letech převratně nezměnila, o čemž pochybuji. Náklady na platy tvoří hlavní část financí resortu obrany a k tomu je třeba připočítat výsluhy, které se vyplácejí všem vojákům, kteří odejdou do civilu po uplynutí deseti a dvaceti let služby a dostávají ji až do doby, kdy dosáhnou důchodového věku. Poté si mohou zvolit buď důchod, nebo výsluhu podle toho, co je pro ně výhodnější. Jenže v mnoha případech docházelo k tomu, že vojákům, zvláště v případě nižších hodností, nebyl záměrně prodlužován smluvní úvazek přes devátý rok služby, aby nedostali výsluhu.

   Česká armáda je podle oficiálních papírových výpočtů z hlediska síly devátá v Evropě a devětadvacátá na světě. Realita bojové hodnoty je podstatně horší. Počty techniky jsou spíše teoretické a bojeschopných vojáků maximálně 6 000. Rozhodně máme přebytek kancelářských bojovníků. Zato generální štáb, kde je velmi různorodé pracovní vytížení, posílil v minulém roce o dalších 55 vojáků. V roce 1989 jsme měli 217 000 uniformovaných vojáků. Při rozdělení republiky zůstalo roku 1993 v českých zemích 56 916 vojáků základní služby a 33 282 vojáků z povolání, z toho 39 generálů, 23 592 důstojníků, 9 317 praporčíků a 334 poddůstojníků z povolání. Roku 2015 uváděla armáda 21 970 profesionálních vojáků??????, z toho 19 generálů, 2 027 (jiný zdroj 1 942) vyšších důstojníků a 3 418 (jiný zdroj 3 377) nižších důstojníků a 7 487 civilních zaměstnanců. Mezi počtem vyšších a nižších důstojníků a nižších hodností je evidentní nepoměr, protože jen důstojníci představují 25 % armády. Nelze se divit známému vtipu, že u mechanizované brigády je velitelem čety plukovník, velitelem bojového vozidla pěchoty major nebo podplukovník, většinu osádky tvoří důstojníci a praporčíci a pouze řidič je poddůstojník.

   Armáda v tomto roce uvádí stav 23 148 vojáků z povolání, 6 515 civilních zaměstnanců a 1 148 státních zaměstnanců. Nejsou udávány počty některých zpravodajců, což je stát ve státě. Počty generálů a důstojníků nejsou od roku 2015 zveřejňovány. Struktura počtů a poměru generálů, vyšších důstojníků a dalších profesionálních vojáků se pravděpodobně od té doby nezměnila, spíš generálů a plukovníků přibývá. Logicky by měli hodnost generálů dostávat velitelé brigád, velitelé druhů vojsk, nejvyšší příslušníci generálního štábu (zástupci), náčelník vysoké školy, náčelník kanceláře prezidenta republiky a ředitel rozvědky. Můžeme tedy předpokládat, že vychází jeden generál na zhruba 1 000 ostatních, spíše méně. Pro informaci, v americké armádě připadá jeden generál na 1 674 všech ostatních vojáků, zatímco plukovníci tvoří 1 % a podplukovníci 3 % všech vojáků.

   M.K.

   • Dlouhé, zčásti nekorektní, a mimo tema. Rozhodující je principielně, zda se v ČT nelže, a zda pracují solidně novináři. Obojí je v Česku problematické.
    Např. na aféře s uneseným Vietnamcem je vidět, že je na Slovensku až na presidenta, katastrofální personální deka. Z části vládne ta poslední spodina, ale žurnalisté jsou jiní, nežli v Česku. V Česku nevládne tak vyzrálý ksindl, jako na Slovensku (i když se smetánka snaží), ale novináři taky nejsou ti „newspapermani“, kteří dovedou vyšachovat. Všechno je to harmonicky stejné, všichni si rozumí, taková česká nadívka do buchty. Je to mdlé a patlá to, ale když nic jiného není, …

    Proto je např. možné, že gen. Šedivý vykládá v rozporu s jinými zdroji, že jsou čeští vojáci na mise odveleni, jako celé jednotky, že se nemohou bránit. Ať je to tak, či onak, musí se člověk ptát, když už je nedokáží pořádně vysvičit, jak to, že neexistuje žádný klíč, podle kterého jsou ti lidé vybíráni. Např. svobodní, s odrostlými dětmi, … a ne čerství otcové, kteří chtějí rychle postavit barák a pod.

    • Tak nám čeští vojenští vyšetřovatelé po horečném bádání zjistili, že to byla léčka. Tak to budou ti čeští generálové koukat, až jim todle opatrně řeknou. S takovou podlostí určitě nepočítali.
     Možná, že by neškodilo, kdyby té české militerní elitě někdo prozradil, že je tam válka a ta spočívá právě v léčkách a klamu. Tím se vyhrává.

 2. Němci se opět projevili!Typické!
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/479800-svatba-v-nemecku-se-zmenila-v-krvavou-rez-dvou-stovek-lidi.html
  V závěru rvačky kopla nevěsta novomanžela do koulí!

 3. Máme další tři hrdiny, Miloš to povyznamenává.
  Včera spočítali, že v tomto roce utonulo nejméně 1500 migrantů (ti v poušti zahynulí se nepočítají). Podle Zemana a Babiše se migranti rozhodli sami kvůli dávkám a proto je to jejich věc. Čechy nezajímají.
  A ti čeští údajní hrdinové se nerozhodli sami? A jak !, mohli jít pracovat a ne se zašívat do armády. A sami se rozhodli i pro platby v devisách (alespoň to tak bylo) na misích. Že teď 3 zahynuli je jejich osobní tragedie, která u nich ale patří k povolání, podle toho, jak zahynuli, si tuto hromadnou tragedii způsobili nejspíš ze značné části sami, nedodržením předpisů. Šli v nebezpečném terénu, jako v Česku na pivo a kecali. Poskytli ideální cíl pro fanatického úchyla a Bohu žel příležitost všelijakým politickým kreaturám, dostat se s pokryteckými žvásty do obrazu.

  • Doplnění : Právě byl v ČT Šedivý a jako ostatní generálové, ani on neprokázal právě profesní zdatnost. Oni jsou překvapeni, že takový atentát je dílem více lidí. Co všichni vlastně dělají, když nemají ani ty lehce dostupné informace zpracované.
   Ono je to tak, že ty atentáty provádějí nejenom fanatici, ale mnohdy lidé nedobrovolně, jsou vydíráni, nebo jsou podvedeni a sami o tom, že vyletí do vzduchu vůbec nevědí. (Příklad brečícího mladého Tadžika?, do kterého nahučeli, že je Alah zklamán jeho neúspěchy v boji s nevěřícími a proto, že mu dává poslední šanci to napravit a přecijenom přijít do ráje s těmi pannami a tak. Tak do toho auta vlezl a jel. Odpálili to jako obvykle telefonem. — Vše k nahléhnutí)

   Ale ani ohledně chování těch vojáků se generálové ne a ne vymáčknout a odstranit rozpor mezi slovem a obrazem. Obraz : špatná polní cesta s probouranou jílovou zdí. Komentář : Úzké uličky ve starém městě. Ale ať tak, či onak, šli tam, jako výlet kuželkářského spolku, nebyli rozvinuti, aby minimalizovali účinek útoku. (Stačí se podívat na dok. filmy – Amis ve WWII.)

 4. Pro Romana po delší diskusi .

  Problém debaty s Čechy na uprchlické tema spočívá skutečně v mizerné informovanosti: Tak se Čech nedozví nic k základním bodům problému :

  – Německé uprchlické selhání (má zcela jiné příčiny, nežli v Česku tak ubohoučce diskutovaná „Merkel“) Technologie, organisace, systém odsouvání, reakce na kriminalitu, terorismus, absurdity státních vstupů.

  – „Mechanismy“, motivy a finanční stránka útěků. Čechy zajímají jenom ty babišovské miliardy. ČT jim nepustí reportáže z útěků, nepodstrčí do treků vlastní lidi, ale vysílá českou logiku a z ní plynoucí závist. (Ono je lepší, že žádné vlastní lidi nikam neposílají, tenkrát v Iraku jim takové experty odchytli nějací pobudové)

  – Návrhy na řešení : ty české jsou trumpovsko socialistické – Železná opona po vzoru Trump. Proti Trumpovi je Babiš lidumil a přitom je Trump bossem imperia, založeného na imigrantovi pekoucím karbanátky z uhynulých koní na Dead Horse Passu, na zkušenosti odmítnutého imigranta a na pár dovedně aranžovaných bankrotech. To vše Babiš nepotřebuje, může ty jeho pitomosti v Česku šířit bez jakéhokoli nároku na kvalitu, Češi to sežerou. Skutečné řešení nenavrhne v Česku nikdo.

  Dokud se Češi v těchto bodech lépe neinformují, nepovede diskuse s nimi nikam.

Stránka komentářů
Musíte sepřihlásit pro zadání komentáře.