Uprchlíci -> „Nikdo je sem nezval“ (M. Zeman )

Úno 2nd, 2018 | Posted by

Takto arogantními a tupými hláškami Miloš Zeman opětovně oslňuje ČR. Když takto promluví, rozhostí se po Česku blaho a jistota, pocit bezpečí, matky začnou kojit a otcové si dají ještě jedno pivo. Miloš neobtěžuje české vlastence snahou o obsahovou integritu, natož uvedením byť elementárních souvislostí. Miloš se drží konsekventně zásady : Nemást fakty, logikou, natož kauzalitami, ale vědět, co lidi chtějí.

Popsaný informační a agitační styl má m.j. za následek, že Češi ignorují fakta jako že :

– patrně není žádný problémový stát na světě, kam by Češi v minulosti nedodali zbraně, munici, nebo  výbušniny. Pojmy jako „Semtex“, „Skorpion“, „Ceska“ … vstoupili na trvalo do teroristické agendy.

– se bez Semtexu ještě v nedávné době žádný větší teroristický útok neobešel (např. Lockerbie)

– to platí i pro české střelné zbraně a munici (např. Bataclan Paris)

– český nejvyšší velitel velmi ochotně při každé příležitosti nešetří provokantními až dobrodružnými doporučeními vojenského charakteru (že potom zatahuje pravidelně ocas, není zásluha, ale osobní deficit)

– se Češi s nadšením zúčastnili různých akcí, i válečných zločinů, které mnohdy měly za následek tisíce mrtvých. Aktivní účast českých rambos na pochybných vojenských operacích je mimo jakékoli pochyby, ale není doposud dostatečně objasněna.

– Češi dodávali na objednávku ochotně různé „důkazy“ teroristických aktivit, (Ata – Irak, Antrax,…), čímž se na umožnění zmíněných zločinů aktivně podíleli (např. materiál pro C. Powell před UNO, „zaručené zprávy“ o teroristických kontaktech Aty v Praze, … )

– se na propagandistické frontě osvědčená mediální garda včetně ČT podílela v helmách na 16-tiletém permanentním vítězení v Afganistanu a že byla česká mediální parta v Iraku nejenom diletantsky vzata za rukojmí a patrně předraženě vykoupena, ale že předvedla výkon, při kterém si ani nevšimla, že Češi, jako poskoci selhávajících Amis pomohli zlikvidovat toho nejefektivnějšího potírače terorismu.

– to byli Češi, kdo obstrukcemi kamuflovanými jako obavy o suverenitu, spoluznemožnili vznik obsažné evropské databáze uprchlíků, což mělo za následek ztrátu lidských životů při atentátech, jako např. při tom berlínském.

– Češi při každé příležitosti důrazně prohlašují, že kvóty uprchlíků nefungují. Vzhledem k tomu, že právě Češi tuto nefunkčnost způsobují, je takové jednání podlé až idiotské.

– atd.

To je část faktů, které Zeman nebere při svých výstupech na zřetel. (O ekonomických aspektech českého podílu na vydírání a okrádání třetího světa také nemluví). Posílá slavnostně do různých zemí přehicované rambos, aby tam zabíjením a destrukcí materielních hodnot nastolili režim podle Zemanových představ. Dokonce naléhavě navrhuje nasazení moderních zbraní bez ohledu na osud obyčejných lidí a jako vrchol slabomyslně doporučuje násilné přesídlení celých národů. Že tím vším generuje vlny uprchlíků, ignoruje. S tím nemá on a Češi nic společného, – nikoho nezvou. A všichni společně jsou uraženi, když jim takové drzé bláboly Evropané „neodkoupí“.

Miloslav Zima (02.02.18)

  1. Ani přes brutální masovou mentální migraci nedokázali uprchlíci úroveň NP zvednout. Dnes se tam nejméně 7 nedostatečně alfabetisovaných českých vlastenců migrací zoufale zabývá. Jako již vícekrát, vyčuhuje i tentokrát nějaký Wajgl myšlenkovými konstrukcemi, jaké si dokáže člověk osvojit snad při společném koupání s V. kLausem v jedné vaně. Ale ta pitomost a manipulace se nezastavuje ani před bačou Babišem. Má tak jasno v migraci, že si své návrhy raději nechá pro sebe a zabední se s nimi v českém bidetu, protože „nesouhlasí se závěry setkání“, u kterého se žádné závěry neočekávají. A na tohoto Geroje je Zeman hrdý, protože stojí v první linii při obraně Evropy?

Stránka komentářů
Musíte sepřihlásit pro zadání komentáře.