Německo : Ještě nehoří, ale už to doutná.

Zář 22nd, 2017 | Posted by

Německo : Ještě nehoří, ale už to doutná.

Doutná, nebo zahnívá to prakticky ve všech koutech. Ano. Německo je při plné spokojenosti většiny obyvatel téměř ve všech aspektech mimo hru. Vytratilo se to, co moderní Německo charakterisovalo, především organisační schopnosti, pracovitost a koumavost, smysl pro odpovědnost a pro zákonnost. To pochopitelně neznamená, že by v Německu nebyli žádní solidní a slušní lidé, ale nemají vliv, jsou „demokraticky“ znemožněni a primitivní kapitalismus konvergující ke stejnému bankrotu, ve kterém skončil socialismus se patrně definitivně prosadil.

Je to výsledek již delšího procesu, způsobeného selháním západních elit, především těch samozvaných, který se v posledních letech stále urychloval a rozšiřoval na všechny úrovně společenského života. Jako přídavný urychlovač přitom posloužily východní manýry, které byly vneseny do Německa anekcí DDR a neuváženým rozšířením EU. Tím byly jak Německo, tak EU zatíženy miliony mírně řečeno neloajálních obyvatel, kteří kladly požadavky a nepředstavovaly žádný přínos. Český Klausifát je toho klasickým příkladem.

Jak to tedy vypadá v jednotlivých oblastech konkrétně?

Vysoká politika je provozována houfem figur, u kterých je stranická příslušnost nepodstatná, protože jsou nedůvěryhodní téměř všichni stejně. Je to nízkovýkonnostní společenství, jehož členové to neberou s ohledy, se sliby a s fakty příliš úzkostlivě. Ve stylu dnes děláme guláš, zítra sekanou se protloukají ze dne na den. Přitom se spoléhají na různé lobysty, kterým dovolili se uhnízdit de facto přímo v politických centrech. S tím spojená ztráta autority politických representantů způsobila další devastaci klasických hodnot a nárůst moci kartelů a podobných uskupení, která prakticky nejsou v bezohledném sledování vlastních zájmů omezována. Nečinnost politické representace a její odtržení od reálných poměrů nechaly vzniknout kastovní společnost, ve které je pod záminkou boje s terorismem jedinec kontrolován, jako nikdy doposud.

V takto stručně popsané situaci skomírá právní povědomí a to i na nejvyšších místech. Tak je např. citován mnohé vysvětlující výrok předsedy nějakého nejvyššího soudního dvora : „Spravedlnost pro jednotlivce oslabuje system“. Tuto pro laika perversní zásadu najde člověk včetně jejích různých transformací aplikovanou příliš často v nejrůznějších oblastech. (Jakou kvalitu má systém stojící na takovémto fundamentu nikoho nezajímá, stejně, jako obsahová podoba výroku se žvásty ideologů různých totalit.) Zmíněná zásada generuje zvrhlá posuzovací kriteria a etabluje ráj pro mafie všeho druhu.

Jako příklad nejprve promítnutí zmíněného principu do zdravotnictví kde to ve spojení s aplikací klausovských tržních představ vedlo k výsledkům, které je možno označit za katastrofální. Dnes je otevřeně přiznáváno, že v nemocnicích umírají ročně zbytečně tisíce lidí (více o víkendech, nežli v týdnu), že se operuje mnohdy zbytečně, že mnozí lékaři slouží farma koncernům, že jsou pojišťovny bezmocné, že outsourcing udělal z Indie pilulkovou velmoc, ve které příliš často nejsou dodržovány standardy a bují všechno možné, včetně koncerny krytých kriminelních praktik všeho druhu, že jsou nemocnice zamořeny odolnými mikroby a lidé napěchováni hormony, antibiotiky, pesticidy,…, že je směrnicemi nařizováno nasazovat vysoce rizikové léky bez protiléku a to i takové, které vedly v USA k obrovským trestním platbám, atd..atd.. Když se člověk podívá na zodpovědné politiky a na členy orgánů, které mají držet koncerny na uzdě, musí být každému okamžitě jasné, že tahle parta maňásků nic nezmůže, nic nezmění. (Jeden malý příklad z „konkrétna“ : Lékaři, kteří zprostředkují nemocnici operaci, dostávají od ní mnohdy řádově 10% ceny operace jako provisi. Nebudí to pohoršení, naopak, vysocí experti souhlasí. K tomu přijde ještě, že tu opraci možná rozdělí na dvě, protože to v součtu znamená vyšší zisk podle sazebníku.)

A přitom se ve zdravotnictví i přes nízké platy spodních kast obracejí obrovské peníze To pochopitelně nezústane mafiemi různého ražení nepovšimnuto. Tak např. vstoupili na scénu i Rusové, se stovkami firem v oboru „Péče“. Na bázi starosti o „naše lidi“, jak nazývá Putin pátou kolonu pozdních přesídlenců z GUS, se jim podařilo vybudovat systém, který odsával platby za péči, kterou nikdo neposkytoval. Pojišťovnám to uteklo, asi už i proto, že pečovatelství, jak ukazují pravidelné aféry, přitahuje už tak často vysoce pochybné aktéry.

Je toho příliš mnoho, co ve zdravotnictví způsobili politikou nezvládnuté ekonomické zájmy, ale pro ted k jinému tematu.

Nejenom Německo samé, ale i „Obranu“ uchopila něžná ženská ruka. Vojáci dostali jesle a pocit velké rodiny. Byla to taková radost, že z toho přestala letadla létat, pušky střílely někam za roh, projekt drahé drohny nedostane povolení k letu, vrtulníky námořnictva nesměly nad vodu, atd.,atd., K nekonečným problémům s materiálem se přidaly průšvihy s dubiozními rituály manšaftů většinou v alkoholisovaném stavu a pod.. Situace, ve které by ve fungující struktuře výměna ministra byla dávno samozřejmostí, se obořil vládní mluvčí na tazatele hláškou : „My máme vynikající ministrini obrany“.Prý nám ji dokonce jiné státy závidí.

Ale ono to nevypadá jinak ani na „Vnitru“. To využilo u příležitosti uprchlické krize situace a demonstrovalo v plné šíři bídu federalisace a s tím spojenou neuvěřitelnou technologickou zaostalost resortu. Pochopitelně leží zodpovědnost za nekompatibilitu zemských databází a za nedostatečnou technickou vybavenost především u centrály. Policistům v akci nezbylo v dané situaci nic jiného, nežli zavést tzv. „anonymní registraci utečenců“ (čárka na papíru za každého kdo překročil hranici) Při tak mizerné evidenci, jaká stále ještě vládne, není divu, že je systém plný eklatantních chyb, což umožňuje jeho drzé zneužívání v překvapivém rozměru.

A tím jsme u techniky, u komunikace. I v tomto oboru využil de facto monopolní koncern možnosti daného právního prostředí a zavedl systematicky manýry kriminelní kvality. Veřejnoprávní TV se vzchopila a udělala alespoň o těch soft-variantách použitých triků ca. hodinový pořad. Na ty opravdové drzosti a zneužívání monopolu se vůbec nedostali.

Specielní tah se podařil v oblasti terestrické TV. Tam zcela ve východním stylu oznámili, že končí vysílání v SD a bude nahrazeno HD. Použili různé triky, aby dokázali, že je HD nutné a lepší. Našli pitomce, který potvrdil, že v autě, na nějakých 7,5 palcích úhlopříčce vidí konečně vysokou kvalitu obrazu. Že přitom v plné HD vůbec nevysílají je v dané situaci vedlejší.

Kvalitu managementu ukazuje např. : Při TK ponořil manager největšího el. koncernu novinářův konkurenční handy do limonády. Zaprskalo to a bylo. Manager sebevědomě mínil, že on bude vyrábět mobily, které to vydrží. Určitě by to udělal, ale ve všeobecném zmatku, který v koncernu šířil, to nešlo, protože za pár týdnů celou příslušnou divizi prodal Asiatům. A figury této kvality se chopily za podpory kancléřky již po desetiletí zneužívaného tematu digitalisace a hodlají zase jednou zmodernisovat kde co.

Při všech těch selháních dokázala jedna branže z té mizerie přecijenom ještě důrazně vyčouhnout – automobilový průmysl. Arogantní podvodníci, kteří si dělají s vládou a se zákazníky, co chtějí. Právní systém a strach vlády o zaměstnanost je chrání před postihem. Ale nutno uznat, že kapacity z jejich řad mají i velké zásluhy, Německá sociální reforma nese jmého jednoho z nich, znalce bordelů od Prahy až po Brazilii.

Mohlo by se říci, že nemoci demokracie tu byly už vždycky a byla by to v podstatě pravda, která ale v konkrétní situaci nebere ohled na dva faktory a sice na feminismus a na žurnalismus.

Tak tu máme de facto ty idiotské pohlavní kvóty. Kancléřství, Obrana, Životní prostředí,… jsou v rukou žen, jejichž kvalifikace je především to pohlaví. Jejich výstupy vyvolávají soucit, obzvlášť u Merkel, která žalostně propásla termín jakž takž důstojného odchodu a nyní už vlastně jenom šaškuje. Selhání zmíněných žen se obsahově od mužského selhání sice neliší, ale když se ze lži usvědčená ministrině s tváří zkřivenou do pláče pokusí praštit tazatele po hlavě nějakým šanonem, je to přecijenom nějak nezvyklé.

Ono by se snad i s tím kvótovým nesmyslem a jeho následky nechalo něco dělat, kdyby tu nebylo kolosální selhání žurnalistiky. Pro mě byl zlomem v kvalitě medií hon na presidenta Wulffa, To celé bylo zcela zbytečné, ukázalo se, že se ničím neprovinil. A ti nejrůznější retardové, včetně oné hloupé veřejnoprávní husy, která nejenom, že kladla blboučké otázky, ale ani mu nepodala ruku, se dodnes nedokázali mu pořádně omluvit. O tom, že by někdo pro něho požadoval adekvátní zadostiučinění, nebo dokonce návrat do úřadu, ani slechu.

Tak, jako se nikdo neopováží realisticky popsat nedůstojnou bídu násilných kvót, a místo toho ze strachu před ženským volebním potenciálem básní o nějaké smyšlené rovnosti, tak se utíká většina novinářů do povrchnosti, která jim umožňuje aplikovat nenápadnou servilitu sloužící stávajícímu systému. Tím je současná žurnalistika spoluvinna na stagnaci společnosti doprovázené nezodpovědným drancováním zdrojů všeho druhu, ať lidských, či materiálních, na devastaci hodnot, na feudálním důchodovém systému, na žití ze substance, na okrádání občanů, na totální myšlenkové prázdnotě a neexistující jakékoli koncepci, na kontraproduktivních a diletantských procesech poškozujících jak občany, tak evropskou myšlenku, atd.

To vše se děje, jak již řečeno, zřejmě za souhlasu většiny, která nejspíš pošle do Bundestagu opět tu bezbarvou masu neschopných „osvědčených“ egoistických figur. V tomto směru není možné očekávat něco skutečně nového a to ani v tom zprava avisovaném případě, že na nejvyšší podium vstoupí falešní doktoři z Bavor. Je tu pouze jeden aspekt budící jistou naději : Cím více AfD kandidátů projde, tím méně etablovaných vyleželých typů s negativním výkonem bude v Bundestagu zaclánět. Volební systém sice umožňuje i zde eventuelní kompensaci nárůstem, ale jistá naděje zústvá. Je dokonce možné, že některé aspekty zde z části popsaného selhání budou konečně tematisovány.

Miloslav Zima (21.09.17)

 

 

 1. Německo má vládu, jaká tu hned v několika aspektech ještě nebyla. Její složení ukazuje, že bylo Endží úplně jedno, kdo se kam nacpe, hlavně, že ona bude na špičce. Již nyní je jasné, že se to celé odehrává co do obsahové stránky ve znamení Merkel-statementu : „Já nevím, co bychom měli dělat jinak“. Formálně tu ale jisté novinky jsou. Vesměs ukazují, že je to celé „šito horkou jehlou“ : Např.:
  – V Bavorsku demontovaný Seehofer dostane ministerstvo s trochu kuriosním názvem „vnitro, stavba, domovina“ Nejenom, že se to nerýmuje, ale ono to k sobě ani nepasuje.
  – Obranu si podrží tzv. Flinten-Uschi, jejiž jmenování potvrzuje totální negaci principu výkonu současnou administrativou a jejíž dosavadní působení je jednoznačný doklad pro slabomyslnost křečovité pohlavní emancipace
  – Dopravu a digitální infrastruktutu bude dělat „český polodoktor“ z CSU. Tento tematicky ne právě přehnaně logicky uspořádaný resort ukazuje, do jaké slepé uličky vede kvótování, ať už podle kteréhokoli kriteria. Patrně proto, že to s tím „digitálním“ nějak nefungovalo, bylo zřízeno ještě „poloministerstvo“ pro digitalní sítě s poněkud kuriózním obsazením.
  – Zdraví má na starosti dosavadní Merkel-odpůrce a to jmenování dělá dojem, že si má na lobbyistech a funkcionářích farmakoncernů a polokriminelních organisacích lékařů a činovníků vylámat zuby, protože v té partě není možno reálně očekávat rozhodné postoje, natož akce.
  – ministerstvo pro „rodinu, seniory, ženy a mládež“ sprostředkovává už názvem dojem, že explicitně vyjmenované kategorie kreatur do pořádné rodiny normálně nepatří. (U žen jistě diskutabilní záležitost)
  atd.
  To jediné, možná positivní, co příjemě uhodilo do očí, byly dvě nejelegantnější ministrině (z různých partají), které jsou patrně zmítány stejnými koníčky, možná touhami. Obě vyrukovaly ve slušivých šatech, celé v indigo, barvě viagry. Ale možná, že se jednalo o mnou nepochopený signál na nejmladšího člena ansámblu, ministra zdravotnictví, aby s těmi cenami pilulek už konečně něco udělal.

  • A už se to mele. Naštvaný a zhrzený Seehofer se snaží v Bavorsku zabodovat a to jediné, co mohl nasadit byl islám. Negací původně Wulffovy hlášky „Islám patří k Německu“ se snaží nejenom opravit vlastní image, ale také ukázat, na co má teď v kompetenci tu „Domovinu“. (Merkel Seehoferovu iniciativu obratem odmítla, takže islám k Německu oficiálně patří). Na okraj : Prakticky jde o to, zamítnout vlastně seriozně neexistující požadavek na islámský svátek pracovního klidu v Německu.
   BTW : Horstovo vystoupení nepřímo ukazuje, proč má jeho resort i tu „stavbu“ . Nejspíš to bude s minarety napříště obtížnější.

   • „Kdyz zacaly na Berlin dopadat sovetske delostrelecke granaty, zacali Nemci pripravovat rozhodujici ofenzivu na Moskvu.“
    Po 3 funkcnich obdobich pochopili Nemci, ze „Endží je úplně jedno, kdo se kam nacpe, hlavně, že ona bude na špičce“ a pote, co je pulka zeme muslimska, udelal Seehofer odvazne vyhaseni, ze islam do Nemecka nepatri.
    Nemci uz nikoho nezajimaji, pane Zimo, mozna jako zabavny element na socialnich sitich, kde se lide bavi tim, co zas vymysleli. Nemecka trajektorie je jasna, v Nemecku uz maji hotovo a je ztrata casu se o nem bavit jinak, nezli v zabavnem modu.

    • V pro Česko typickém stylu se totálně mýlíte v odhadu situace. Ale nejste sám, tento Čechům vlastní fenomén můžete pozorovat u Beneše, kLause, ….. Vy nechápete ani tak jednoduchou skutečnost, jako že ten Seehofer bojuje paradoxně i za Česko.

     BTW : K Vašim extremě bystrým poznámkám strategického charakteru : Skutečností je, že měl Adolf v ruce prostředek, kterým by světem opravdu pořádně zamával. Několikrát byl generalitou žádán, aby povolil nasazení bojových plynů. (Ale on to nedovolil, — na to je sice „v malém“, ale přeci jenom potřeba dnes sovětské soudruhy a naše zaatlantické přátele).

     • „Skutečností je, že měl Adolf v ruce prostředek, kterým by světem opravdu pořádně zamával.“
      No a jsme doma, ze ano…on by to kancler zvladnul, nebyt spatnych radcu…anebo hloupych sousedu :o)
      Zajimalo by mne, jak soucasne udalosti zhodnoti historie…zatim to vypada, ze Nemci to hraji na „too big to fail“ a hranice nechaji otevrene a tise a nenapadne budou nabirat uprchliky tak dlouho, az Nemecko exploduje a obsah se vyvali do okoli, do cele Evropy.
      „Seehofera bojujicicho“ si muzou Nemci strcit za klobouk, tohle si Cesi bud uhraji sami doma, anebo z nich bude 17. spolkova zeme, to je uz na nich samych, ne na nejakych Nemcich.
      Fakt bych si rad precetl ucebnici dejepisu, vydanou v roce 2150…to by bylo poctenicko… :o)

     • Možná by byla zajímavé si říci s KÝM že to onen Seehofer za nás bojuje a proč?

      • Bingo ! Jemu jde po volebním debaklu o zlepšení volebního výsledku v „brzkých“ volbách v Bavorsku. To je velký problém CSU, proto ztratil vedení země, zústala mu partei, která pod jeho vedením ztratila na vedle ní se vynořivší pravici AfD. A té chce „podkopat vodu“ tvrdostí v migračních otázkách, tedy převzetím temat i s řešeními. Tím zaujímá postoje konformní s českými. Jestliže to prohraje, což je velice pravděpodobné, zesílí AfD, u té sice šaškuje kLaus, ale ta to proto nemyslí s Čechy nijak specielně, ta je nacionalistická a u migrantů se nezastaví.

       BTW : S kolegou sitrou vám zřejmě není jasné, nejenom, co jste všechno spackali ale ani za co Německu vděčíte.

       • vlk
        Bře 17th, 2018 at 18:57

        To mi nedá, pane Zima. Co jsme „spackali“, to tuším, i když asi bude můj výběr odlišný od vašeho. Ale za co Německu vděčíme, to bych si rád přečetl.

       • M. Zima
        Bře 17th, 2018 at 19:17

        Za současnou životní úroveň.
        Že by vlastně měla být ještě vyšší, že je rozdělovací systém v Česku příliš zatížen kLausovinou, to je právě jedna z těch věcí, které jste spackali.

       • vlk
        Bře 17th, 2018 at 19:38

        Že můžeme Německu děkovat „za současnou životní úroveň“? No, asi ano. Budu souhlasit, že za postavení kolonie a montovny, z níž se zisky realizují jinde, si můžeme do značné míry sami. To jsme opravdu zpackali.

       • M. Zima
        Bře 17th, 2018 at 19:44

        Ohledně té „kolonie“, nevíte zřejmě o čem mluvíte. Jinak jste docela potěšil a překvapil.

       • vlk
        Bře 17th, 2018 at 19:52

        Pokud se budete točit na definici kolonie, budete mít pravdu. Ovšem z hlediska ekonomického opravdu jako kolonie fungujeme, neboť i výrobky s vysokou přidanou hodnotou se od nás vyvážejí jako subdodávky, přičemž konečný prodej je realizován jinde. To jsou tvrdá ekonomická data, okecat to nelze.

        Nicméně je to naše vina, o tom nemá cenu polemizovat.

       • M. Zima
        Bře 17th, 2018 at 20:06

        Z velké části OK, i když při dnešním outsourcingovém šílenství se i s mnohými subdodávkami nechá (a musí) solidně hospodařit. Ono těch selhání bylo víc, jako např. kLausovský přístup k malým akcionářům (už za to by zasloužil krim), nebo devastace dobrovolného družstevnictví, kampeliček, atd. , ale to jsou již známá, probraná temata.

       • vlk
        Bře 17th, 2018 at 20:19

        S tím souhlasím, za lividaci (dobrovolného) družstevnictví by měl jít někdo (Tlustý?) sedět, i když jsem zachytil z „obykle dobře informovaných zdrojů“ teorii, že likvidace našich družstevních velkofarem byla podmínka našeho vstupu do EU, neboť se jich báli zemědělci v celé EU, především ve Francii. Holt netušili kvalit našich „managerů“ a měli zcestnou představu, co by dokázali s EU dotacemi.

        I jinak celkem souhlasím – i když chápu, proč tehdy došlo k „vytěsnění“ drobných akcionářů, přesto to bylo zvěrstvo. A to se dá napsat o všem ostatním – byla zvolena rychlá, avšak nepříliš legální cesta.

        Jenom pro upřesnění – různé způsoby a různé cesty mají různá pozitiva i negativa, neexistuje jediná správná a k cíli neomylně vedoucí cesta. Ovšem když využiju jednu cestu a převezmu její negativa, musím v ní vytrvat a domoci se i jejich pozitiv. Ovšem to se u nás nestalo, dílem z neschopnosti, dílem z naivity, dílem za peníze. Podařilo se tak zkombinovat negativa různých způsobů a vyhnout se většině jejich výhod.

        A „nikdo“ nám neublížil, neexistují žádní „oni“. Všechny jsme si zvolili v řádných volbách, o tom není žádná diskuze.

       • sitra achra
        Bře 17th, 2018 at 23:22

        A nebylo to jen drzstevnictvi…
        Neco do sebe ma teorie historika Skaly, ktera rika, ze Gottwald sel na kompromis s Benesem a NF a uz znarodnovat nechtel, ale jak padla zelezna opona a s ni i embargo, nic jineho mu nezbylo (za Benese byly znarodneny 2/3 prumyslu).
        Mimo jine: podobne Soveti ze stejnych duvodu ukoncili NEP a jali se kolektivizovat; ani u nich nebyla kolektivizace vysledkem nejakeho spolecenskeho sadismu, ale vynuceny krok.

        Takze je mozna nacase si priznat, ze za vsim couha jako slama z bot zapadni imperialismus (ci konkurencni boj, jak kdo chce) a ze to neni otazka pouze polistopadove doby, ale ma to dlouhou tradici.
        Na druhou stranu je pravda (co se tyce druzstev a dalsich), ze komunista tak pretahl zavit, ze co bylo socialisticke, to bylo pro obcana hnusne. Takze konsenzus nad padem socialistickeho zemedelstvi a prumyslu tu byl a nikdo toho, z vyse uvedeneho pochopitelneho duvodu, nezelel. Zkratka historicka chybicka se vloudila. Lide tehdy sedli na lep stejne, jako sedaji dneska, s tim ale asi nejde nic delat.

       • vlk
        Bře 17th, 2018 at 23:40

        Ohledně první části nemohu soudit, nemám dost znalostí – ale ve svém věku už nevěřím na černobílé vidění a rozhodně to je možná scénář. Z historie nedávné si troufám soudit, že nastupující krizi kapitalismu odvrátilo rozšíření EU o východní státy, a my jsme naivně tuto úlohu splnili s upřímnou radostí idiota.

        Chtěl jsem napsat, že další krok (Ukrajina) už tak dobře nevyšel, ale tam jde zřejmě o něco jiného a jiného hybatele ;─)

        S posledním odstavcem souhlasím. Dnešní mladí už potřebují změnu, avšak sedli na lep profesionálům, a až budou za dvacet let psát tak, jako píšeme my, budou si nadávat do pitomců stejně jako my (a mebo vřeštět, jak byli podvedeni a okradeni, to podle povahy:─)

       • sitra achra
        Bře 18th, 2018 at 01:58

        Jenze my mame vymluvu :o) Nebyly informace….
        Dneska kdyz mas IQ 100 musis behem par hodin zjistit o co jde, staci jen maly zajem. Jenze zajem neni= neni politikum, lidi na to serou, jejich „kolektivni smysl“, tj. jejich pozice ve spolecnosti je nezajima. To je to, co je strasidelne, a sice, ze dejiny se opravdu budou tocit stale dokola a neni moznost z toho kruhu vyskocit.
        Dneska se celkem solidne a s velkou davkou pravdepodobnosti da zjistit, jak si kdo stoji, kdo co proc dela a jaky ma asi motiv. Mluvim o statech ci jejich uskupeni a mam na mysli pouhy obrys, to uplne staci. Dnes se treba nelze mylit v tom, jestli Rusaci chteji napadnout Pobalti, anebo je-li imigrace hospodarskym a kulturnim prinosem… a presto se konkretne okolo techhle dvou otazek toci nase existence a osudy takovym zpusobem, ze nam jde o kejhak. A je to jen proto, ze rozhodujici cast lidi odpovida na tyhle 2 otazky „spatne“, na Zapade je mimo tak 9/10 a to jim jeste fandim. Vladne „velky nezajem“ a neschopnost definovat sve priority.
        To neni nejak „obzaloba“, jako spise prekvapeni a zklamani z toho, jak lhostejny je zpusob vlastni existence mym spoluobcanum. I kdyz na ne jako takove kaslu, jde o to, ze mne proti me vuli stahnou s sebou.

        „budou za dvacet let psát tak, jako píšeme my, budou si nadávat do pitomců stejně jako my“
        No jen aby :o) … v tomhle bych dokazal odpustit, ale obavam se, ze do pitomcu si bude nadavat jen tech par nejslusnejsich :o)
        Clovek si 100x muze rikat, ze zivot neni spravedlivy, presto ho hloubka nespravedlnosti nakonec prekvapi… Priprava deti na nespravedlnost je jedna ze zakladnich uloh rodicu :o)

       • tich@dohoda
        Bře 18th, 2018 at 11:39

        „Dnes se treba nelze mylit v tom, jestli Rusaci chteji napadnout Pobalti, anebo je-li imigrace hospodarskym a kulturnim prinosem… a presto se konkretne okolo techhle dvou otazek toci nase existence a osudy takovym zpusobem, ze nam jde o kejhak“
        ———————————————————–
        Tak kuprikladu nejaky soudruh general Becvar, udajne nejaka vysoka sajba za CR v NATO, nebo nacelnik generalniho stabu? Tak to je naprosty DEBIL, resp. on neni DEBIL, pouze plni sve zadani/ukol soudruhu z UV, tedy strasit Ruskem/hybridni valkou. Nazory tohoto IDIOTA cituje jako bibli/dogma napr. soudruzka redaktorka Bastlova z Radiozurnalu, ktera +/- plni stejne ukoly na medialni fronte/barikade. V patek vecer jsme to probirali/mimo holky a jina daleko zajimavejsi temata/ v „hospode s kamaradem, soudruh ma dve vysoke skoly a jakz takz umi anglicky, ovsem „informace“ ziskava/vstrebava jedine skrze mainstream, takze nesnasi soudruha Zemana/Babise/Trumpa/Putina, „vi“, ze KLDR/Iran/Syria …….. , je „nebezpecna“. Obcas tam prijde cela jejich parta, co spolu chodi leta hrat fotbalek, vsechno vysokoskolaci, prakticky vsichni jako pres kopirak. Takovy Neviditelny pes, ten cca 15-20 let zpet mel nesrovnatelne vetsi spolecensky dopad. Jenze soudruzi z UV uz davno pochopili nebezpeci ideologicke diverze nezavislych medii, takze „diskusnich“ platforem je dnes jako maku, cimz se samozrejmne marginalizovaly ty „nebezpecne“, protoze drtivou vetsinu stahly ty velke/mainstream jako seznam.cz ci lidovky.cz a samozrejmne facebook/twitter a pod. Skrze tyto platformy se vyplach dari daleko ucinneji. Cest :)

       • vlk
        Bře 18th, 2018 at 12:15

        Dobře, tak teď víme, že jde o kejhák nám, našim dětem. Nemáme žádnou omluvu/výmluvu – myslím nás dva. Co děláme? Burcujeme, pořádáme shromáždění, běháme na veřejnosti s transparenty? Pokoušíme se proniknout do médií a vykřičet své obavy na kamery? Budujeme skladiště zbraní v horách a připravujeme se na občanskou válku? A jestli ne, proč?

       • sitra achra
        Bře 18th, 2018 at 12:53

        „A jestli ne, proč?“
        Podle meho proto, ze neni vule k preziti a to proto, ze lidsky druh je momentalne premnozen a instinkt zacina pracovat ve smeru snizeni poctu jedincu.
        To bych povazoval za zakladni duvod, proc nejen ja, ale i ostatni „neburcuji“.
        Vzpominas na popularizatora biologie, velkeho humanistu sira Davida Atenborougha?
        https://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/10316271/Sir-David-Attenborough-If-we-do-not-control-population-the-natural-world-will.html
        Podle nej je posilani pytlu s moukou jako pomoc hladovejicim pitomost, protoze hladomor je pouhym vyrazem/ dopadem prilisneho poctu lidi na plose, ktera je nedokaze uzivit. Kolisani populace nahoru a dolu je prirozeny proces, ktery clovek/ civilizace chorobne nabourava, dopadem je pak lhostejnost.

        Takze lhostejnost a urcity anti-instinkt bych videl jako hlavni duvod, proc neburcuji.
        Pak tam jsou podruzne veci, jako ze jsem treba seznal, ze „k obrane pripraven“ jsem pouze s par lidmi a na zadnou verejnost s tim chodit nebudu- anonymnim lidem neduveruji a neverim, ze by byli vuci me snaze loajalni, ale naopak, ze mne pri prve prilezitosti podrthnou (takhle jsem se spalil uz nekolikrat a opakovat to nehodlam :o)

        Skladiste v horach je dost zavisle na moznostech a ne kazdy na nej dosahne. Kdybych ja tu moznost mel tak neco podobneho udelam. Ja to vyresil reflektovane tak, ze jsem se do hor odstehoval a mam barak s krytem…na zbrane zatim nedoslo, ale tady je to specificka otazka. Nedelam paniku, ani neocekavam armagedon, ale mit v baraku vybetonovany sklep s bezpecnostnimi dvermi mi za soucasne (a jiz po generace trvajici) situace prijde jako pomerne rozumna reakce :o)
        Ale chapu lidi, ze (z duvodu, o kterych se zminuji nahore) na neco takoveho nepomysleji. Individualizovana lidska spolecnost se zacina stavat stadni, chova se jako hejno a zakladni biologicke predpoklady tu jakoby prestavaji platit, vyjma *instinktu lhostejnosti*.

       • vlk
        Bře 18th, 2018 at 13:12

        Možná máš pravdu (v některých věcech určitě). Možná jen hledáme důvod, proč se společensky neznemožnit, nezesměšnit, sociálně nevyobcovat (což by zase byl instinkt „nevěřícího“ davu, ani by k tomu nepotřeboval pošťouchnutí moci, ke kterému by ale stejně došlo). V každém případě tato teorie popírá prvotní animální instinknt (přežít, buď já, nebo prostřednictvím dětí). Ale můžeš mít pravdu, pokud připustíme (a já to připustím), že od určité velikosti společenstva se (za jistých okolností) může chovat jako jednotná (nadřazená) bytost…

        Ale opustil bych mystiku a navrhl jiné vysvětlení – ať již vědomě, či nevědomě (na bacgroundu) jedinec vyhodnotil situaci tak, že nejlepší algoritmus přežití v dané situaci není na sebe malovat terč, ale splynout s davem a připravovat se na nějakou individuální variantu exitu (šance), osobní záchrany pouze sebe či blízkých. Prostě různé varianty ohrožení mívají různá optimální řešení.

        A nebo si jen lžeme do kapsy a čím vyšší inteligence, tím sofistikovanější zdůvodnění vlastní zbabělosti.

       • vlk
        Bře 18th, 2018 at 13:14

        *background, myšlení, vyhodnocování situace bez přímého (vědomého) řízení myšlenek

       • sitra achra
        Bře 18th, 2018 at 14:04

        „proč se společensky neznemožnit, nezesměšnit, sociálně nevyobcovat“
        Z cehoz vyplyva, ze nebezpeci neni tak velke, abychom se kvuli nemu byli ochotni zesmesnit.
        Anebo jinak: nebezpeci se nam NEZDA tak velke, abychom sli do rizika zesmesneni
        Dale pak:
        „nejlepší algoritmus přežití v dané situaci není na sebe malovat terč, ale splynout s davem“
        Ano, to je treti moznost:
        1. nic se nedeje, neni treba zmatkovat
        2. jsem zdegenerovany a na me zachrane mi nezalezi, davam prednost pohodli (ci to same chovani ve variante „nas mnogo“)
        3. situace je velmi az extremne nebezpecna a jako nejlepsi chovani jsem vyhodnotil ukryt v davu (tak se chovaji mene inteligentni zivocichove, anebo ti inteligentni, ale zahnani zcela do uzkych)

        „A nebo si jen lžeme do kapsy a čím vyšší inteligence, tím sofistikovanější zdůvodnění vlastní zbabělosti.“
        Tady ale nejaky duvod musi byt, jinak bys nebyl inteligentni a „prosta lez do kapsy“ by byla oduvodnena ryzi pitomosti.
        Zbabelost…ano, to je mozne, ale bud by slo o vyjimku, coz tak neni (nikdo nedemonstruje za vladu). Anebo jde o zkusenost rasy/ naroda a skupinove chovani se vraci k staremu znamemu vzorci (viz nahore bod 3.).

        Podle meho jsou tu 2 moznosti:
        Bud jsme realne zdegenerovani a nedokazeme odhadnout situaci.
        Anebo je mlceni vyrazem realnych a HLUBOKYCH obav.
        Osobne bych se priklanel ke kombinaci obojiho a vidim to jako dvojity uder:
        Diky premnozeni se vytratil (ci zeslabil) apel na preziti a soucasne bylo jako nejvyhodnejsi individualni chovani vyhodnoceno nevycnivat.
        Osobne situaci vyhodnocuji jako velmi nepehlednou a nevim, co mam delat. At vymyslim cokoliv, nakonec mi to prijde jako chybne. Takze zustat doma, zas tak spatny napad neni…
        Samozrejme muzu byt blbej anebo srab, to nejde vyloucit, ale my se tu nebavime politicky korektne a objektivne, tady nejlepsim pomocnikem je slyset cizi subjektivni pravdu (treba je to lepsi a ucinnejsi, nezli 100 demonstraci).

       • vlk
        Bře 18th, 2018 at 14:33

        Tak jinak:

        1) Dá se tomuto konkrétnímu nebezpečí bránit demokratickými metodami? Ne, nedá. Nejsilnější zbraň demokracie, totiž zákony platné bez rozdílu pro všechny, je nerealizovatelný sen, jehož naplnění jsme se nedočkali ani v době, kdy se nám do toho žádní muslimové nesrali. Důsledným vyžadováním tohoto pravidla si jen namaluji na záda terč, vlastní vláda mi půjde po krku, a stejně to nepomůže. A i kdyby pomohlo, nepřátelské kultuře stačí jen počkat, až nás přehlasují a porazí našimi vlastními zbraněmi.

        2) Dokážeme nepřátelskou kulturu vyhladit, vinný/nevinný, on si je jejich Bůh po žních přebere? Ano, dokážeme. Uděláme to, získáme pro tento plán společenský konsensus? Ne, nezískáme. Naši vlastní souvěrci nás zlikvidují o něco dřív, než nepřátelská kultura zlikviduje je.

        A tím jsou (dle mého) vyčerpány možnosti, kvůli kterým by se člověk měl/mohl veřejně angažovat. Zbývá ona zoufalá možnost splynout s davem a čekat na svou šanci. Možná přijde, možná ne. Jestli přijde, je dobré být připraven. Stačit to nemusí, ale lepší řešení za současné situace a individuálních možností nevidím.

       • sitra achra
        Bře 18th, 2018 at 15:50

        Souhlas, dobre receno, vsemi nasimi uvahami se tahne leitmotiv „naši vlastní souvěrci nás zlikvidují“, tam to vidim opravdu seriozne :o)
        A takove pocty oportunistu nejsou neormlani (dobra polovina), podle meho jde opravdu do tuheho a lide sahaji po metodach, pro bezne konflikty neobvyklych.

        Jeste bych rad upozornil, ze dnes nejvyznamnejsi evropsky clen obranneho uskupeni NATO vyhnal ze svych domovu na 150 tisic lidi, dobyti Afrinu bylo dokonceno, mesta a vesnice hori, civilni obeti jdou do tisicu; cela oblast CIZIHO statu byla srovnana se zemi.

        Vzpominam si na Herzlovu (?), ktery pred valkou rikal takovouhle poucku: Ted prijde velka valka a az bude po ni, prijdou mirove rozhovory a na ne se ted musime pripravit.
        Zatim se omluvim…diky…

       • tich@dohoda
        Bře 18th, 2018 at 16:58

        “ Co děláme? Burcujeme, pořádáme shromáždění, běháme na veřejnosti s transparenty? Pokoušíme se proniknout do médií a vykřičet své obavy na kamery? “
        —————————————–
        Tak husakovske normalizaci se take rikalo gulasovy/salamovy socilismus. Lide meli socialni jistoty a dostatek neceho do talire, coz je spolecnske klima kdy se nikomu moc nechce do nejakych revolt. Soucasny stav, az na ty socialni jistoty, obecne lze oznacit za obdobi socialniho smiru, jakkoliv se repta, tak obecne se lide maji dobre. Takze, pokud nebereme nejake mensiny co „bojuji za sva prava“, vetsina zadny spolecny cil nema. Takze napr. soucasne lidove boure na Slovensku, obavam se, ze kocovina tech davu bude za nejaky cas/az si veci zase sednou/ skutecne obrovska, protoze jim dojde, ze se vlastne nic nezmenilo. Ciste osobne, ja bych vyzadoval znacne systemove zmeny, aby se veci pohnuly k lepsimu, ale vim ze jsem sam vojak v poli, masam by stacilo kdyby napr. soudruh Zeman nebyl prezidentem, masy vetsinou/vzdy personyfikuji/obraz nepritele. Kuprikladu slovensti soudruzi v davu veri , ze odstoupenim soudruha Fica zmizi i problemy Slovenska.
        Cest :)

       • M. Zima
        Bře 18th, 2018 at 20:36

        Pro vlka : Jenom jednu maličkost : Že by se zemědělci v celé EU báli výkonnosti českých zemědělců je nejspíš ze satirického „Almanachu o tom, v čem jsou Češi nejlepší“. Tehdy šlo přeci o to, že musela být po Východním rozšíření v podstatě konstantní dotační sumou pokryta mnohem větší zemědělská plocha. To znamenalo pro Francouze, kteří z toho systému doposud nejvíce profitovali ztrátu kolem 40%. Proto se snažili prosadit nerovné dotace, odůvodněné nižšími výrobními náklady (hlavně personal a energie) na Východě.

        Mimochodem : Jedna taková hláška z tehdejší doby bylo, že od nás chce EU jiné poznávací značky na auta. Lidi to sežrali a nějaká zlodějská kreatura (?Šink?) nahradila pěkný český systém slabomyslným kódováním. To ale bylo vedlejší, na výrobu těch značek přihrál jedné firmě smlouvu na 30 let. A taky nešel sedět.
        Bylo toho v tomto stylu spousta, asi nejvyzrálejší to asi bylo s bankami. No a Češi jsou hrdi, dnes si myslí, že to vše Česko sneslo a neuvědomují si, že to sami zaplatili, házejí vinu za nižší životní úroveň na EU, Němce, migranty, a pod.

       • vlk
        Bře 18th, 2018 at 21:33

        Ale jo, pane Zima, takových příkladů je plno. A k tomu našemu družstevnictví (velkofarmám) – nikdo se nebál jejich aktuální výkonnosti, báli se, jakou by mohly mít výkonnost, nadopovanou EU dotacemi. Jak jsem psal, tehdy ještě nebyly zkušenosti s našimi postsocialistickými managery.

        Uvědomte si, že tehdy byla ČSSR (ČSFR, ČSR, ČR nebo jak jsme se tedy jmenovali) potravinově téměř soběstačná, a teď si představte, že do této soběstačnosti nalejete dotace (moderní technologie, hnojiva, automatizace), o které ochudíte konkurenční farmy na západě. Já být v té době zemědělec v EU, také bych znejistěl.

        Čas ukázal, že tyto obavy byly zbytečné, nicméně v té době byly poměrně aktuální.

 2. Panoptikum začíná : Bylo ustaveno nové skoroministerstvo (je obrovská tlačenice na posty) a to pro sítě. Povede to skoroministrině v nejlepších letech Baer. V rozhovoru v TV náhle, bez jakékoli souvislosti přišla s nápadem Leteckých taxíků. Je to přesně ta femininní spontanita, která začala u Merkel nějak ochabovat, k čemu jsou nám kompetenční hranice a promyšlené analysy, když můžeme švihat do pléna svobodně všechno, co nás právě napadne. Takových holek je tam teď plno, bude to fajn.

 3. Soc.Dem opět selhala. Stagnace, východní manýry, vláda lobyistů, kvótový feminismus,.. => špatná perspektiva pro Německo i německou demokracii a EU. Jde jenom o koryta na účet kde koho, jenom ne na ten vlastní.
  Všichni pracují pro AfD a ti jsou skutečně a nefalšovaně spokojeni.

Stránka komentářů
Musíte sepřihlásit pro zadání komentáře.