Německo : Ještě nehoří, ale už to doutná.

Zář 22nd, 2017 | Posted by

Německo : Ještě nehoří, ale už to doutná.

Doutná, nebo zahnívá to prakticky ve všech koutech. Ano. Německo je při plné spokojenosti většiny obyvatel téměř ve všech aspektech mimo hru. Vytratilo se to, co moderní Německo charakterisovalo, především organisační schopnosti, pracovitost a koumavost, smysl pro odpovědnost a pro zákonnost. To pochopitelně neznamená, že by v Německu nebyli žádní solidní a slušní lidé, ale nemají vliv, jsou „demokraticky“ znemožněni a primitivní kapitalismus konvergující ke stejnému bankrotu, ve kterém skončil socialismus se patrně definitivně prosadil.

Je to výsledek již delšího procesu, způsobeného selháním západních elit, především těch samozvaných, který se v posledních letech stále urychloval a rozšiřoval na všechny úrovně společenského života. Jako přídavný urychlovač přitom posloužily východní manýry, které byly vneseny do Německa anekcí DDR a neuváženým rozšířením EU. Tím byly jak Německo, tak EU zatíženy miliony mírně řečeno neloajálních obyvatel, kteří kladly požadavky a nepředstavovaly žádný přínos. Český Klausifát je toho klasickým příkladem.

Jak to tedy vypadá v jednotlivých oblastech konkrétně?

Vysoká politika je provozována houfem figur, u kterých je stranická příslušnost nepodstatná, protože jsou nedůvěryhodní téměř všichni stejně. Je to nízkovýkonnostní společenství, jehož členové to neberou s ohledy, se sliby a s fakty příliš úzkostlivě. Ve stylu dnes děláme guláš, zítra sekanou se protloukají ze dne na den. Přitom se spoléhají na různé lobysty, kterým dovolili se uhnízdit de facto přímo v politických centrech. S tím spojená ztráta autority politických representantů způsobila další devastaci klasických hodnot a nárůst moci kartelů a podobných uskupení, která prakticky nejsou v bezohledném sledování vlastních zájmů omezována. Nečinnost politické representace a její odtržení od reálných poměrů nechaly vzniknout kastovní společnost, ve které je pod záminkou boje s terorismem jedinec kontrolován, jako nikdy doposud.

V takto stručně popsané situaci skomírá právní povědomí a to i na nejvyšších místech. Tak je např. citován mnohé vysvětlující výrok předsedy nějakého nejvyššího soudního dvora : „Spravedlnost pro jednotlivce oslabuje system“. Tuto pro laika perversní zásadu najde člověk včetně jejích různých transformací aplikovanou příliš často v nejrůznějších oblastech. (Jakou kvalitu má systém stojící na takovémto fundamentu nikoho nezajímá, stejně, jako obsahová podoba výroku se žvásty ideologů různých totalit.) Zmíněná zásada generuje zvrhlá posuzovací kriteria a etabluje ráj pro mafie všeho druhu.

Jako příklad nejprve promítnutí zmíněného principu do zdravotnictví kde to ve spojení s aplikací klausovských tržních představ vedlo k výsledkům, které je možno označit za katastrofální. Dnes je otevřeně přiznáváno, že v nemocnicích umírají ročně zbytečně tisíce lidí (více o víkendech, nežli v týdnu), že se operuje mnohdy zbytečně, že mnozí lékaři slouží farma koncernům, že jsou pojišťovny bezmocné, že outsourcing udělal z Indie pilulkovou velmoc, ve které příliš často nejsou dodržovány standardy a bují všechno možné, včetně koncerny krytých kriminelních praktik všeho druhu, že jsou nemocnice zamořeny odolnými mikroby a lidé napěchováni hormony, antibiotiky, pesticidy,…, že je směrnicemi nařizováno nasazovat vysoce rizikové léky bez protiléku a to i takové, které vedly v USA k obrovským trestním platbám, atd..atd.. Když se člověk podívá na zodpovědné politiky a na členy orgánů, které mají držet koncerny na uzdě, musí být každému okamžitě jasné, že tahle parta maňásků nic nezmůže, nic nezmění. (Jeden malý příklad z „konkrétna“ : Lékaři, kteří zprostředkují nemocnici operaci, dostávají od ní mnohdy řádově 10% ceny operace jako provisi. Nebudí to pohoršení, naopak, vysocí experti souhlasí. K tomu přijde ještě, že tu opraci možná rozdělí na dvě, protože to v součtu znamená vyšší zisk podle sazebníku.)

A přitom se ve zdravotnictví i přes nízké platy spodních kast obracejí obrovské peníze To pochopitelně nezústane mafiemi různého ražení nepovšimnuto. Tak např. vstoupili na scénu i Rusové, se stovkami firem v oboru „Péče“. Na bázi starosti o „naše lidi“, jak nazývá Putin pátou kolonu pozdních přesídlenců z GUS, se jim podařilo vybudovat systém, který odsával platby za péči, kterou nikdo neposkytoval. Pojišťovnám to uteklo, asi už i proto, že pečovatelství, jak ukazují pravidelné aféry, přitahuje už tak často vysoce pochybné aktéry.

Je toho příliš mnoho, co ve zdravotnictví způsobili politikou nezvládnuté ekonomické zájmy, ale pro ted k jinému tematu.

Nejenom Německo samé, ale i „Obranu“ uchopila něžná ženská ruka. Vojáci dostali jesle a pocit velké rodiny. Byla to taková radost, že z toho přestala letadla létat, pušky střílely někam za roh, projekt drahé drohny nedostane povolení k letu, vrtulníky námořnictva nesměly nad vodu, atd.,atd., K nekonečným problémům s materiálem se přidaly průšvihy s dubiozními rituály manšaftů většinou v alkoholisovaném stavu a pod.. Situace, ve které by ve fungující struktuře výměna ministra byla dávno samozřejmostí, se obořil vládní mluvčí na tazatele hláškou : „My máme vynikající ministrini obrany“.Prý nám ji dokonce jiné státy závidí.

Ale ono to nevypadá jinak ani na „Vnitru“. To využilo u příležitosti uprchlické krize situace a demonstrovalo v plné šíři bídu federalisace a s tím spojenou neuvěřitelnou technologickou zaostalost resortu. Pochopitelně leží zodpovědnost za nekompatibilitu zemských databází a za nedostatečnou technickou vybavenost především u centrály. Policistům v akci nezbylo v dané situaci nic jiného, nežli zavést tzv. „anonymní registraci utečenců“ (čárka na papíru za každého kdo překročil hranici) Při tak mizerné evidenci, jaká stále ještě vládne, není divu, že je systém plný eklatantních chyb, což umožňuje jeho drzé zneužívání v překvapivém rozměru.

A tím jsme u techniky, u komunikace. I v tomto oboru využil de facto monopolní koncern možnosti daného právního prostředí a zavedl systematicky manýry kriminelní kvality. Veřejnoprávní TV se vzchopila a udělala alespoň o těch soft-variantách použitých triků ca. hodinový pořad. Na ty opravdové drzosti a zneužívání monopolu se vůbec nedostali.

Specielní tah se podařil v oblasti terestrické TV. Tam zcela ve východním stylu oznámili, že končí vysílání v SD a bude nahrazeno HD. Použili různé triky, aby dokázali, že je HD nutné a lepší. Našli pitomce, který potvrdil, že v autě, na nějakých 7,5 palcích úhlopříčce vidí konečně vysokou kvalitu obrazu. Že přitom v plné HD vůbec nevysílají je v dané situaci vedlejší.

Kvalitu managementu ukazuje např. : Při TK ponořil manager největšího el. koncernu novinářův konkurenční handy do limonády. Zaprskalo to a bylo. Manager sebevědomě mínil, že on bude vyrábět mobily, které to vydrží. Určitě by to udělal, ale ve všeobecném zmatku, který v koncernu šířil, to nešlo, protože za pár týdnů celou příslušnou divizi prodal Asiatům. A figury této kvality se chopily za podpory kancléřky již po desetiletí zneužívaného tematu digitalisace a hodlají zase jednou zmodernisovat kde co.

Při všech těch selháních dokázala jedna branže z té mizerie přecijenom ještě důrazně vyčouhnout – automobilový průmysl. Arogantní podvodníci, kteří si dělají s vládou a se zákazníky, co chtějí. Právní systém a strach vlády o zaměstnanost je chrání před postihem. Ale nutno uznat, že kapacity z jejich řad mají i velké zásluhy, Německá sociální reforma nese jmého jednoho z nich, znalce bordelů od Prahy až po Brazilii.

Mohlo by se říci, že nemoci demokracie tu byly už vždycky a byla by to v podstatě pravda, která ale v konkrétní situaci nebere ohled na dva faktory a sice na feminismus a na žurnalismus.

Tak tu máme de facto ty idiotské pohlavní kvóty. Kancléřství, Obrana, Životní prostředí,… jsou v rukou žen, jejichž kvalifikace je především to pohlaví. Jejich výstupy vyvolávají soucit, obzvlášť u Merkel, která žalostně propásla termín jakž takž důstojného odchodu a nyní už vlastně jenom šaškuje. Selhání zmíněných žen se obsahově od mužského selhání sice neliší, ale když se ze lži usvědčená ministrině s tváří zkřivenou do pláče pokusí praštit tazatele po hlavě nějakým šanonem, je to přecijenom nějak nezvyklé.

Ono by se snad i s tím kvótovým nesmyslem a jeho následky nechalo něco dělat, kdyby tu nebylo kolosální selhání žurnalistiky. Pro mě byl zlomem v kvalitě medií hon na presidenta Wulffa, To celé bylo zcela zbytečné, ukázalo se, že se ničím neprovinil. A ti nejrůznější retardové, včetně oné hloupé veřejnoprávní husy, která nejenom, že kladla blboučké otázky, ale ani mu nepodala ruku, se dodnes nedokázali mu pořádně omluvit. O tom, že by někdo pro něho požadoval adekvátní zadostiučinění, nebo dokonce návrat do úřadu, ani slechu.

Tak, jako se nikdo neopováží realisticky popsat nedůstojnou bídu násilných kvót, a místo toho ze strachu před ženským volebním potenciálem básní o nějaké smyšlené rovnosti, tak se utíká většina novinářů do povrchnosti, která jim umožňuje aplikovat nenápadnou servilitu sloužící stávajícímu systému. Tím je současná žurnalistika spoluvinna na stagnaci společnosti doprovázené nezodpovědným drancováním zdrojů všeho druhu, ať lidských, či materiálních, na devastaci hodnot, na feudálním důchodovém systému, na žití ze substance, na okrádání občanů, na totální myšlenkové prázdnotě a neexistující jakékoli koncepci, na kontraproduktivních a diletantských procesech poškozujících jak občany, tak evropskou myšlenku, atd.

To vše se děje, jak již řečeno, zřejmě za souhlasu většiny, která nejspíš pošle do Bundestagu opět tu bezbarvou masu neschopných „osvědčených“ egoistických figur. V tomto směru není možné očekávat něco skutečně nového a to ani v tom zprava avisovaném případě, že na nejvyšší podium vstoupí falešní doktoři z Bavor. Je tu pouze jeden aspekt budící jistou naději : Cím více AfD kandidátů projde, tím méně etablovaných vyleželých typů s negativním výkonem bude v Bundestagu zaclánět. Volební systém sice umožňuje i zde eventuelní kompensaci nárůstem, ale jistá naděje zústvá. Je dokonce možné, že některé aspekty zde z části popsaného selhání budou konečně tematisovány.

Miloslav Zima (21.09.17)

 

 

 1. V Německu je živo, přijela May a moc si rozuměla s Merkel. Tomis chtějí mít s EU co nejlepší a nejtěsnější vztahy a prakticky všechno chtějí zachovat. Proč vlastně vystupují není posluchači jasné. Začínají v EU skutečně pracovat a tudíž budou vést vyjednávání s balkánskými státy o vstupu do EU.

  Češi jedou na konferenci do Mnichova. Ta Peroxid-Blondie, co nějakým nedopatřením šaškuje na MO tam chce diskutovat o ohrožení migranty a koupi vrtulníků. Obojí totální blbosti. Od „Kanónové Uršuly“ (von der Layen) se skutečně není co učit, její výsledky jsou otřesné ve všech směrech. A o migrantech nemluví kromě té české perly v souvislosti s ohrožením nikdo. To skutečné aktuální ohrožení jsou Trumpovy plány malých atomovek, další americký hazard na evropské konto.
  Je zajímavé, že musel vystoupit starý Teltschik a požadovat oživení rozhovorů o kontrole a redukci zbraní s Ruskem. Nezodpovědní pitomci, typu českých zástupců jsou zřejmě v trvalém orgasmu permanentním „vítězením“ v Afganistánu a na podobných bojištích a touží po cetkách od Miloše.

 2. Včera se Merkel ukázala jako tvrdohlavá femininně rafinovaná babka lepící zoufale na postu za každou cenu, ochotná k jakýmkoliv ústupkům na konto jiných, včetně státu, jako figura, se kterou může mít člověk nejvýše soucit, ale které by nesvěřil vedení, ať již čehokoli.

  V této situaci si naděje říká Kuehnert. Sympatický šéf Mladých Socialistů, který konsekventně brojí proti velké koalici, tedy proti Merkel a starým „osvědčeným“ typům. U konservativního protipólu, u mladých křesťanských demokratů, u kterých by člověk očekával kritičnost proti vlastní etablované partajní elitě to vypadá jinak. Jejich šéf si již osvojil slizkost profesionálního politika, jeho výroky říkají de facto pouze tolik, že on sám nehodlá už nikdy pracovat a dává tudíž všeobecná bezobsažná doporučení.

 3. Dnes vběhne „Mutti“ na scénu, sama se překvapivě vnutila na ZDF. Naděje, že by s tím konečně praštila je ale mizivá, očekává se spíš výzva k semknutí a jednotě ve stylu prohlášení FDJ komitétu. Jelikož už dávno hodila principy přes palubu, je možný i nějaký ten razantní návrh k problému migrace.

 4. Schulz to vzdal, Merkel šnorchluje dál.
  Schulz je oficiálně stále ještě soc. dem. boss. Dal ten post ale Nahles, aby byl ve vládě. Že by Nahles při Schulzově couvání uhnula se nedá čekat. Tak ho asi pošlou zpátky k EU, aby ji dorazil.

 5. V Německu přešla politická situace do stádia „Hauen und Stechen“ (tedy tlouct a bodat) a to kde kdo kde koho. Zvrhlo se to v Boha pustý boj o koryta a služební auta, je to bezohledná tlačenice. Lhát a nedržet dané slovo patří k normalitě, něco, jako princip výkonu, solidárnost, solidnost, .. nemá místo. A tam někde vzadu je zalezlá Merkel a jako obvykle čeká, až se to přežene. Teď se dokonce vynořují i ti zbabělci, kteří sami tu bídu s východními manýry vytvářeli a roky bojovali o nejlepší posici u kancléřština konečníku a vyhlašují nutnost personální obměny na špičce.

  Spokojeni jsou AfD, protože, jestli je něco jasné, tak skutečnost, že s těmi dvěma EU-Bankrotéry Merkel a Schulz může AfD jenom dále vyhrávat.

 6. Ta německá Koaliční dohoda je přecijenom svým způsobem zajímavé čtení. Pro Česko je při zevrubném přelétnutí na první pohled zajímavá na dvou místech :
  Demokratisace EU : Je to už starší idea bavorských přátel českých xenofobů – aplikovat demokratický volební systém. To by znamenalo, že polovina českých parazitů Zahradilova typu, flákajících se u EU by se mohla přihlásit na Pracovním úřadě.
  Jsou zmíněny zvláštní vztahy k Polsku a Maďarsku, jako dík za překonání Železné Opony. (V této souvislosti by bylo zmiňování Česka trapné, mohlo by se to dokonce vyložit, jako provokace)

 7. Vláda lobbyistů bude pokračovat, až na dva jsou zatím všichni maňásci v té šaškárně osvědčení nízkovýkonnostní karieristé. Neschopní a nedůvěryhodní. Přitom je pokračování devastace Německa i pro Česko nebezpečné, stejně tak, jako demontáž EU, která ale leží následkem českých mentálních blokád a deficitů aktuálně v krátkozrakém českém zájmu.

Stránka komentářů
Musíte sepřihlásit pro zadání komentáře.