Německo : Ještě nehoří, ale už to doutná.

Sep 22nd, 2017 | Posted by

Německo : Ještě nehoří, ale už to doutná.

Doutná, nebo zahnívá to prakticky ve všech koutech. Ano. Německo je při plné spokojenosti většiny obyvatel téměř ve všech aspektech mimo hru. Vytratilo se to, co moderní Německo charakterisovalo, především organisační schopnosti, pracovitost a koumavost, smysl pro odpovědnost a pro zákonnost. To pochopitelně neznamená, že by v Německu nebyli žádní solidní a slušní lidé, ale nemají vliv, jsou „demokraticky“ znemožněni a primitivní kapitalismus konvergující ke stejnému bankrotu, ve kterém skončil socialismus se patrně definitivně prosadil.

Je to výsledek již delšího procesu, způsobeného selháním západních elit, především těch samozvaných, který se v posledních letech stále urychloval a rozšiřoval na všechny úrovně společenského života. Jako přídavný urychlovač přitom posloužily východní manýry, které byly vneseny do Německa anekcí DDR a neuváženým rozšířením EU. Tím byly jak Německo, tak EU zatíženy miliony mírně řečeno neloajálních obyvatel, kteří kladly požadavky a nepředstavovaly žádný přínos. Český Klausifát je toho klasickým příkladem.

Jak to tedy vypadá v jednotlivých oblastech konkrétně?

Vysoká politika je provozována houfem figur, u kterých je stranická příslušnost nepodstatná, protože jsou nedůvěryhodní téměř všichni stejně. Je to nízkovýkonnostní společenství, jehož členové to neberou s ohledy, se sliby a s fakty příliš úzkostlivě. Ve stylu dnes děláme guláš, zítra sekanou se protloukají ze dne na den. Přitom se spoléhají na různé lobysty, kterým dovolili se uhnízdit de facto přímo v politických centrech. S tím spojená ztráta autority politických representantů způsobila další devastaci klasických hodnot a nárůst moci kartelů a podobných uskupení, která prakticky nejsou v bezohledném sledování vlastních zájmů omezována. Nečinnost politické representace a její odtržení od reálných poměrů nechaly vzniknout kastovní společnost, ve které je pod záminkou boje s terorismem jedinec kontrolován, jako nikdy doposud.

V takto stručně popsané situaci skomírá právní povědomí a to i na nejvyšších místech. Tak je např. citován mnohé vysvětlující výrok předsedy nějakého nejvyššího soudního dvora : „Spravedlnost pro jednotlivce oslabuje system“. Tuto pro laika perversní zásadu najde člověk včetně jejích různých transformací aplikovanou příliš často v nejrůznějších oblastech. (Jakou kvalitu má systém stojící na takovémto fundamentu nikoho nezajímá, stejně, jako obsahová podoba výroku se žvásty ideologů různých totalit.) Zmíněná zásada generuje zvrhlá posuzovací kriteria a etabluje ráj pro mafie všeho druhu.

Jako příklad nejprve promítnutí zmíněného principu do zdravotnictví kde to ve spojení s aplikací klausovských tržních představ vedlo k výsledkům, které je možno označit za katastrofální. Dnes je otevřeně přiznáváno, že v nemocnicích umírají ročně zbytečně tisíce lidí (více o víkendech, nežli v týdnu), že se operuje mnohdy zbytečně, že mnozí lékaři slouží farma koncernům, že jsou pojišťovny bezmocné, že outsourcing udělal z Indie pilulkovou velmoc, ve které příliš často nejsou dodržovány standardy a bují všechno možné, včetně koncerny krytých kriminelních praktik všeho druhu, že jsou nemocnice zamořeny odolnými mikroby a lidé napěchováni hormony, antibiotiky, pesticidy,…, že je směrnicemi nařizováno nasazovat vysoce rizikové léky bez protiléku a to i takové, které vedly v USA k obrovským trestním platbám, atd..atd.. Když se člověk podívá na zodpovědné politiky a na členy orgánů, které mají držet koncerny na uzdě, musí být každému okamžitě jasné, že tahle parta maňásků nic nezmůže, nic nezmění. (Jeden malý příklad z „konkrétna“ : Lékaři, kteří zprostředkují nemocnici operaci, dostávají od ní mnohdy řádově 10% ceny operace jako provisi. Nebudí to pohoršení, naopak, vysocí experti souhlasí. K tomu přijde ještě, že tu opraci možná rozdělí na dvě, protože to v součtu znamená vyšší zisk podle sazebníku.)

A přitom se ve zdravotnictví i přes nízké platy spodních kast obracejí obrovské peníze To pochopitelně nezústane mafiemi různého ražení nepovšimnuto. Tak např. vstoupili na scénu i Rusové, se stovkami firem v oboru „Péče“. Na bázi starosti o „naše lidi“, jak nazývá Putin pátou kolonu pozdních přesídlenců z GUS, se jim podařilo vybudovat systém, který odsával platby za péči, kterou nikdo neposkytoval. Pojišťovnám to uteklo, asi už i proto, že pečovatelství, jak ukazují pravidelné aféry, přitahuje už tak často vysoce pochybné aktéry.

Je toho příliš mnoho, co ve zdravotnictví způsobili politikou nezvládnuté ekonomické zájmy, ale pro ted k jinému tematu.

Nejenom Německo samé, ale i „Obranu“ uchopila něžná ženská ruka. Vojáci dostali jesle a pocit velké rodiny. Byla to taková radost, že z toho přestala letadla létat, pušky střílely někam za roh, projekt drahé drohny nedostane povolení k letu, vrtulníky námořnictva nesměly nad vodu, atd.,atd., K nekonečným problémům s materiálem se přidaly průšvihy s dubiozními rituály manšaftů většinou v alkoholisovaném stavu a pod.. Situace, ve které by ve fungující struktuře výměna ministra byla dávno samozřejmostí, se obořil vládní mluvčí na tazatele hláškou : „My máme vynikající ministrini obrany“.Prý nám ji dokonce jiné státy závidí.

Ale ono to nevypadá jinak ani na „Vnitru“. To využilo u příležitosti uprchlické krize situace a demonstrovalo v plné šíři bídu federalisace a s tím spojenou neuvěřitelnou technologickou zaostalost resortu. Pochopitelně leží zodpovědnost za nekompatibilitu zemských databází a za nedostatečnou technickou vybavenost především u centrály. Policistům v akci nezbylo v dané situaci nic jiného, nežli zavést tzv. „anonymní registraci utečenců“ (čárka na papíru za každého kdo překročil hranici) Při tak mizerné evidenci, jaká stále ještě vládne, není divu, že je systém plný eklatantních chyb, což umožňuje jeho drzé zneužívání v překvapivém rozměru.

A tím jsme u techniky, u komunikace. I v tomto oboru využil de facto monopolní koncern možnosti daného právního prostředí a zavedl systematicky manýry kriminelní kvality. Veřejnoprávní TV se vzchopila a udělala alespoň o těch soft-variantách použitých triků ca. hodinový pořad. Na ty opravdové drzosti a zneužívání monopolu se vůbec nedostali.

Specielní tah se podařil v oblasti terestrické TV. Tam zcela ve východním stylu oznámili, že končí vysílání v SD a bude nahrazeno HD. Použili různé triky, aby dokázali, že je HD nutné a lepší. Našli pitomce, který potvrdil, že v autě, na nějakých 7,5 palcích úhlopříčce vidí konečně vysokou kvalitu obrazu. Že přitom v plné HD vůbec nevysílají je v dané situaci vedlejší.

Kvalitu managementu ukazuje např. : Při TK ponořil manager největšího el. koncernu novinářův konkurenční handy do limonády. Zaprskalo to a bylo. Manager sebevědomě mínil, že on bude vyrábět mobily, které to vydrží. Určitě by to udělal, ale ve všeobecném zmatku, který v koncernu šířil, to nešlo, protože za pár týdnů celou příslušnou divizi prodal Asiatům. A figury této kvality se chopily za podpory kancléřky již po desetiletí zneužívaného tematu digitalisace a hodlají zase jednou zmodernisovat kde co.

Při všech těch selháních dokázala jedna branže z té mizerie přecijenom ještě důrazně vyčouhnout – automobilový průmysl. Arogantní podvodníci, kteří si dělají s vládou a se zákazníky, co chtějí. Právní systém a strach vlády o zaměstnanost je chrání před postihem. Ale nutno uznat, že kapacity z jejich řad mají i velké zásluhy, Německá sociální reforma nese jmého jednoho z nich, znalce bordelů od Prahy až po Brazilii.

Mohlo by se říci, že nemoci demokracie tu byly už vždycky a byla by to v podstatě pravda, která ale v konkrétní situaci nebere ohled na dva faktory a sice na feminismus a na žurnalismus.

Tak tu máme de facto ty idiotské pohlavní kvóty. Kancléřství, Obrana, Životní prostředí,… jsou v rukou žen, jejichž kvalifikace je především to pohlaví. Jejich výstupy vyvolávají soucit, obzvlášť u Merkel, která žalostně propásla termín jakž takž důstojného odchodu a nyní už vlastně jenom šaškuje. Selhání zmíněných žen se obsahově od mužského selhání sice neliší, ale když se ze lži usvědčená ministrině s tváří zkřivenou do pláče pokusí praštit tazatele po hlavě nějakým šanonem, je to přecijenom nějak nezvyklé.

Ono by se snad i s tím kvótovým nesmyslem a jeho následky nechalo něco dělat, kdyby tu nebylo kolosální selhání žurnalistiky. Pro mě byl zlomem v kvalitě medií hon na presidenta Wulffa, To celé bylo zcela zbytečné, ukázalo se, že se ničím neprovinil. A ti nejrůznější retardové, včetně oné hloupé veřejnoprávní husy, která nejenom, že kladla blboučké otázky, ale ani mu nepodala ruku, se dodnes nedokázali mu pořádně omluvit. O tom, že by někdo pro něho požadoval adekvátní zadostiučinění, nebo dokonce návrat do úřadu, ani slechu.

Tak, jako se nikdo neopováží realisticky popsat nedůstojnou bídu násilných kvót, a místo toho ze strachu před ženským volebním potenciálem básní o nějaké smyšlené rovnosti, tak se utíká většina novinářů do povrchnosti, která jim umožňuje aplikovat nenápadnou servilitu sloužící stávajícímu systému. Tím je současná žurnalistika spoluvinna na stagnaci společnosti doprovázené nezodpovědným drancováním zdrojů všeho druhu, ať lidských, či materiálních, na devastaci hodnot, na feudálním důchodovém systému, na žití ze substance, na okrádání občanů, na totální myšlenkové prázdnotě a neexistující jakékoli koncepci, na kontraproduktivních a diletantských procesech poškozujících jak občany, tak evropskou myšlenku, atd.

To vše se děje, jak již řečeno, zřejmě za souhlasu většiny, která nejspíš pošle do Bundestagu opět tu bezbarvou masu neschopných „osvědčených“ egoistických figur. V tomto směru není možné očekávat něco skutečně nového a to ani v tom zprava avisovaném případě, že na nejvyšší podium vstoupí falešní doktoři z Bavor. Je tu pouze jeden aspekt budící jistou naději : Cím více AfD kandidátů projde, tím méně etablovaných vyleželých typů s negativním výkonem bude v Bundestagu zaclánět. Volební systém sice umožňuje i zde eventuelní kompensaci nárůstem, ale jistá naděje zústvá. Je dokonce možné, že některé aspekty zde z části popsaného selhání budou konečně tematisovány.

Miloslav Zima (21.09.17)

 

 

 1. First we take Seehofer, and then Merkelin? Kéž by, aby ta orgie průměrnosti už konečně skončila.
  Konečně trochu naděje, dnes jde Seehoferovi o kejhák. V Bavorsku mají lidi, kteří připadají v úvahu jako nástupci po Seehoferovi. To bohužel neplatí pro ty okurky, co se motají kolem Merkel v CDU. Z těch ubohoučkých vizáží nikdo nedokáže proti ní vystoupit. K tomu přijde ještě strach ve smyslu „Vrah krále sám králem nebude“.

  • Paní Merkel nepřekročila svůj stín. Její povahové vlastnosti, postoje, vzdělání, neschopnost sebereflexe a seberůstu, ji nakonec přivedly k totálně destruktivní a velmi hloupé a pokrytecké politice. Všichni kolem ní mají stejnou spoluzodpovědnost a ještě k tomu mají navíc stigma lhářů a karieristů, protože to věděli, ale vezli se. Nyní skončí spolu s ní.

   • Nejspíš Buhu žel tak rychle neskončí. Ono to má racionální jádro. Spočítali, kolik by stály nové volby a ty jsou ještě ke všemu pro karieru mnohých kanalarbeiterů riskantní. Ona sama se považuje za nenahraditelnou (známe to od kLausové, takové sůvy není lehké se zbavit). A je oblíbená. To je schysofrenie mas. Jednoduchý Otto si prostě řekne : Když to dokázalo něco takovýdleho, tak bych to lehce dokázal i já, ale já momentálně nechci.

    BTW : Ten tyátr s FDP, to byl nejspíš pokus, dát jí takovou ránu zvenčí, potom, co zevnitř z CDU nic nepřišlo, aby resignovala. Ale ona pobrekává a je žensky trucovitá, a obětuje se pro Německo.

    Ostatně : Největší myslitelný gól momentálně by byl, kdyby se vytasila se sexuálním obtěžováním. Teď to už nabírá mnohdy absurdní formy a která perla nebyla obtěžována, trpí nějakým mindrákem.

  • Dulezitejsi je dneska rozhovor Schulze se Steinmeierem, jestli se navazjem zlomi, ze se musi zachovat statotvorne a kyvnout na Groko. Bambula Seehofer je ale opravdu k nevydrzeni.
   Pro Nemce by bylo nejlepsi, kdyby vse zustalo po starem (Groko + Seehofer obhajil svuj post), tim by to dostalo ten spravny svunk. Jakmile se udela nejake „koncepcni, vyvazene a zodpovedne“ reseni, zustanou Nemci i nadale obetmi politicky korektniho marasmu.

 2. Tipnu si pokracovani nemecke situace:
  –> Budou nove volby- Merkelova bude kandidovat- volby dopadnou stejne jako ted- SPD (Schulz) udela, byt s nelibosti, statotvorny krok a vznikne staronova velka koalice CDU-SPD <–
  Alternativne udelaji statotvorny krok Linke a vznikne koalice CDU-Zeleni-Linke.
  V kazdem pripade koalice s CDU znamena polibek smrti, takze pujde o hodne. Ovsem o hodne jde uz tedka, tudiz se bude zvazovat, zda- li zanik strany (razantni propad) ev. koalicniho partnera je "vice hodne", nezli soucasna patova situce, ktera je opravdu "hodne hodne" bezvychodna.
  Ted kdo za to muze, Cesi, anebo Putin? Anebo oba?

 3. Když se člověk podívá na volební výsledky v Německu,tak lid zvolil většinově koalici CDU/CSU,FDP a AfD.Všechno ostatní je přečůrávání volebních výsledků.Podobná situace jako v Kocourkově.

 4. Tak zase pro změnu něco Aktuálního :

  V USA onemocněly přes noc desítky milionů lidí, protože hraniční hodnoty krevního tlaku byly nově stanoveny na 130/80. Je jisté, že to Evropa převezme a v Česku se objeví rázem tisíce nových pacientů a rizikových osob, které budou ochotně polykat, již tak předražené pilulky a tím se podílet na růstu HDP. Je to jejich občanská povinnost, mají přitom onu Horáčkovskou svobodu volby, mohou si vybrat, od kterého „výrobce“ ty pilulky chtějí. (Že skoro všechny pocházejí z Indie, kde jsou často za výcestupňového outsourcingu při katastrofálních podmínkách upatlávány, kLausovsky vycepovaného Čecha nezajímá, ten spoléhá na kapitalistický trh a přemýšlí, jak by na tom mohl sám vydělat)

  • A kolik byly hranicni hodnoty predtim? Ja mam opacne zpravy a Evropa se ve striktni hodnote hranicniho TK spise liberalizuje a nejakych 140/90 jeste povazuje za normalni, okolo 150 se mluvi o lehce zvysenem tlaku.

   • Vaše „opačné zprávy“ mají možná zdravé jádro, ale Bohu žel jsou zamlženy lehkou konfusitou. Rozhodně Vám to nezazlívám, při v Česku obvyklé informovanosti není divu. Ten salopní přístup dovoluje Čechům bezstarostnost, jaká se jinak vyskytuje u slepic před nedělní polívkou. Češi si prostě myslí, že se jich ta materie netýká.
    Např.: Vzpomínáte si ještě, jak Neff komentoval plastik v oceánech? Nebo : Podívejte se, co se děje kolem odstávky Dukovan, Drápová bohapustě kecá jako obvykle a odporuje si dokonce s plácaly z ČEZu, kteří lžou zase trochu jinak, atd. Češi „myslí“ pouze v jedné rovině, kausalitami se nezabývají.

    • Zimo, projektujete svůj způsob myšlení do množiny českých občanů – jenže ono to tak není … lidé zde získávají informace dlouhodobě zcela jinak než z veřejných či soukromých médií, zdejsi lidé totiž už z doby sociku se naučili si novinové zprávy transformovat do skutečného stavu … takže zkuste opustit vaše projekce, protože jste zcela mimo zdejsi realitu ;-)

     • “ zdejsi lidé totiž už z doby sociku se naučili si novinové zprávy transformovat do skutečného stavu … takže zkuste opustit vaše projekce, protože jste zcela mimo zdejsi realitu ;-)“
      ————————————————–
      Tak to bych asi netvrdil, spise bych rekl, ze v tomto punktu jsou Cehuni prave hluboko v dobach husakovskych ve smyslu, ze uplne hlavni zdroj informaci prijmaji skrze ceska media, ktera je manipuluji/lzou stejna jako za Husaka/normalizace. Znalost cizich jazyku je v CR stale tristni, stejne jako byla za Husaka, jiste, CR je dnes otevrena svetu, takze diky cestovani/zivotu v cizine je to lepsi, ale to je okrajove % populace. Kuprikladu soudruzka dcera umi slusne anglicky, pracuje v americke firme, ale stran informaci se necha vyplachovat ceskymi medii, kamarad, ten ma velkoobchod s oblecenim, na zapade je kazdou chvili, anglictina v pohode, ale stejne jako soudruzka dcera, zpravy/TV/radio/tisk, vse pouze cesky. Rekl bych, ze v obou pripadech je velice patrne, resp. vy to nevidite ale ja/ti zvenci ano. Cest :)

    • No ale ja nemluvim jen o Cesku, to je omyl. Minuly tyden jsem byl u doktora a ten mi nameril 135/80 s tim, ze je to v poho, ze ani sledovat netreba, to az od 150. Proto o tom vubec takhle zasvecene :o) pisu. Tim samozrejme nelze vyloucit, ze nekde se doktor rozhodne jinak…existuje v tomhle vubec jednotka evrospka metodika? Ja myslim, ze ne, ze je to na statech a pojistovnach a pak i na samotnych doktorech- jeden je rozumny a spise rodinny a drzi se zkratka, druhy je podnikatel a financne zainteresovany zprostredkovatel obchodu mezi farma-firmami a pacientem.

     • Teď jste praštil hlavičkou na hřebíček. Ale ono je to ještě trochu jinak. Ti doktoři dostávají instrukce ohledně nasazování „nejmodernějších“ prostředků. Kdo z nich z toho vybočí, riskuje.

      Pro Jardu : Všechno, co takový Čech vyčetl mezi řádky a zjistil od důležitých známých bylo, že jsou komunisti ku__y. To ale už věděl, protože mu ani přes členství v různých organisacích nepovolili zájezd, nebo nedali místo s možností krást jako straka. Řekl bych, že už zapomínáte.

      • Zimo – žiji zde už 67 let, ale nezapomínám – asi jste zde nežil, tak nemáte co vzpomínat a pochopitelně ani zapomínat ;-) …
       a pokud jste to neuměl správně sledovat a vyhodnocovat zrovna vy – neznamená, že blbí byli všichni ;-) …

     • Sitro, jedna věc jest vyšetření, vyhodnocení a konstatování stavu, druhá věc jest, co s tím VY budete dělat. Jen a jen VY jste zodpovědný za své konání. Pokud nebudete chtít chemické léky, nikdo vás nemlže donutit je užívat. Je spousta jiných možností.
      Rozumný člověk vyhledává (a dává jim volnou ruku) doktory pouze v případě ohrožení života. Brát léky na běžné obtíže je velká hloupost. A brát je bez osobní zodpovědnosti, bez plného uvědomění si stavu a následků braní léku, je také hloupost.

      • myslím si občane, že nemáš tak úplně pravdu – pokud existuje systém pojišťoven, pak určitým způsobem odpovídáš i za to, že dodržuješ lékařem nařízené/doporučené postupy – pokud ne, určitě je nějaký nástroj, který z tebe udělá objekt pro zásah státu ;-) …

       • občan
        Nov 17th, 2017 at 19:56

        Brát chemické léky na tlak, na srdce, na žaludek, na chřipku, na angínu atd. je hloupost a nerespektovat doporučení lékařů je povoleno. Není to trestné. Lékaři a moderní medicína jsou tady od toho, aby využili (na požádání) vší techniky a dali vám dostatek informací o vašich obtížích (o odchylkách od standardu). Zbytek je zcela na vás.

       • jarda
        Nov 17th, 2017 at 20:23

        Jistě, jezdit ve sněhu na zimních gumach je blbost, protože to správné neklouže ;-)

      • Rozumný člověk vyhledává lékaře, když má obtíže a nečeká až na ohrožení života, to často bývá poněkud pozdě…

       • občan
        Nov 17th, 2017 at 19:57

        Rozumný člověk vyhledá včas lékaře a konzultuje s ním. Rozhoduje se ale sám.

       • Pešek
        Nov 17th, 2017 at 20:30

        Rozumný člověk dá na doporučení rozumného lékaře a nehraje si na vševěda…

 5. Jak to vidite, pane Zimo, Jamaica, anebo GroKo?
  Nejlepsi by byla Jamaica, ta by spolehlive odpalila koalicni strany CDU a tim padem by v pristich volbach posilila AfD.

  • Jisté je patrně jenom jedno, že AfD dál posílí, protože výkony etablovaných politických elit téměř dosáhly českých poměrů. Osobně mě ty vizáže odpuzují, proto je ignoruji.

   • Ceskych nedosahly a jen tak nedosahnou, protoze je uz davno a masivne presahly…a nejen vykony elit, ale i politicke uvedomeni obcanu. Jak jsem ted cetl vyzkumy potencialnich predcasnych voleb, tak v BRD by se nezmenilo ale vubec nic (CDU by sla lehce dolu 2%, AfD lehce nahoru 1,5%, zbytek na svem).
    To alespon cech volil Babise, kdyz uz nemel koho jineho, a dal mu 30% a zbytek poslal na smetiste dejin. Tohle Nemec nedokaze, tomu budou kadit na hlavu cele generace a on bude volit stale dokola (vyjma tech 11% volicch AfD, tem patri cest a slava).
    Takze porovnejte: CR 30% vzdoru, BRD 11%…to chcete srovnavat? Jedine tak, ze byste dehonestoval Babise jako populisticke hovado a vyzdvihl AfD coby statotvornou stranu. No to muzete, ale bude vam to na kulovy, nebot rozhodujici je, ze zbylych 89% nemeckych obcanu stale voli „etablovane vykony“, zatimco u Cechu je to jen 70%. Tedy „jen“ v uvozovkach, take to neni zadna slava, ale tady porovnavame.

    • Pro vzestup AfD není třeba moc filosofovat, propuštění tisíců lidí u Siemense má rozhodující účinek.

     • Proč Siemens propouští? Vždyť vždy dělali fajnové věci a v Čechách se s ním v uplynulých patnácti letech spojilo mnoho lidí a všichni jsou moc spokojení.

      • Máte zřejmě české informace. Ale s těmi je problém.
       Tentokrát to neleží jenom na chybách managementu, ale je to objektivně tak, že nejsou zakázky v energetice. (To má ale ovšem také silnou souvislost se selháním vedení.)

       • občan
        Nov 16th, 2017 at 21:28

        Když má dobrá a silná firma málo zakázek za dobrí peníze, je to jednoznačně chyba managementu.
        Krachující Evropa, ve všech oblastech, morálně, ekonomicky, technicky, věcně i idealisticky, jest jednoznačně chyby těch zmrdů, kteří se přes kamádšofty a vlastní omezenost (a přes omezenost a lenost voličů) dostali do velení a vedení (a nemíní to opustit).
        V Německu panuje Husákova normalisace a oni tomu porozumí až za dvacet let.
        Máme na ně čekat?
        Rádi bychom pracovali v německých firmách ….

       • občan
        Nov 16th, 2017 at 21:33

        Já jsem momentálně zaměstnán (za rok to možná bude jiné).
        Moje poselství šéfovi (denní) jest:
        Neser se do maličkostí a do výroby, nepoohlížej se po maličkostech.
        Val zakázky a peníze od zákazníků.
        Telefonuj, usmívej se, plkej, slibuj, dodržuj, něco po nás chtěj … my to uděláme.
        Formality stranou. Dělat se musí. Zkrátit řetězce.
        Věechny.

       • jarda
        Nov 17th, 2017 at 07:30

        Přesně obcane – takhle to má fungovat ;-)
        A ještě … kromě peněz nám i někdy poděkuj…

       • real
        Nov 17th, 2017 at 07:43

        Zkrátit řetězce? Víte , kolik to živí lidí\ umělá přezaměstnanost\ …kde jeden požírá houno jiného , přeprodává a doplácí na to konečný zákazník?

       • občan
        Nov 17th, 2017 at 07:48

        Kdysi jsem obcovali s firmou Amway. V lákacích řečech (i papírech) byla odvážná hláška, že firma za 30% vyrobí, my ostatní za 70% navrch prodáme a dle spravedlivých tabulek si přerozdělíme. Je to opravdu tak. Všude.
        Mé výrobky se prodávají tak, že já za 100,- vyrobím, za 250,- se prodává. Ta padesátka tam je navrch, pro stát (DPH).

       • jarda
        Nov 17th, 2017 at 08:24

        Za tu padesátku pro stát nemusíš létat do obchodu vrtulníkem ;-)

       • real
        Nov 17th, 2017 at 08:30

        Kdysi mě považovali za ,, Smaragd“! Všichni v mých kancelářík to nabízeli a to je právě to nabalování .všichni s toho měli! Až na toho, kdo to nakonec koupil !Jde o ,,prakticky“ pyramidu! A ..,,vo , vo tom to je“…v celém současném systému!
        Pouze je málo výrobců a hodně obchodníků s jejich přeprodávaným zbožím a….hodně blbců!

       • občan
        Nov 17th, 2017 at 08:34

        Předevčírem večer jsem se trošku vyšponoval a něco vyrobil. Za hodinu a třičtvrtě. Dostal jsem za výrobek(deset ks po dvou stovkách) 2.000. Náklady cca 400,-. Prodávat se to bude za 3.500 až 3.800 Kč. Tak to chodí a tak to chceme. Nebo nechceme?

 6. Občane,jsi na velkém omylu s tím,že kvalitní možnost pro život dokáže vytvořit jen německá koloniální velkomontovna.To je tak obludná demagogie,źe nevěřím,že to myslíš vážně.

  • Chtěl jsem držet hubu,ale musím se k té Ukrajině ozvat.Máma se tam v Patkaněvu u Mukačeva za První republiky narodila.Sice jako dcera českýho finance od Poděbrad,co tam budoval První republiku,ale rozená ztamtady.Byl jsem tam sice jenom 2x,ale moc mi nevoní to pohrdání tou zemí.Mám odtamtud zážitků mraky,hodně i negativních,ale ono je také zapotřebí si uvědomit,že za posledních 100 let se tam a zpátky prohnala 4x světová válka a každá ta strana tu zem vydrancovala,co to šlo.Do toho 70 let bolševismu.Takže opatrně s odsudkama těch lidí.

  • Nic takového, co píšeš (a do mne projektuješ) jsem nenapsal a ani si to nemyslím.

   • Ti lidé tam nežijí v prvobytně pospolné společnosti proto,že je to tak hrozně baví,ale proto,že jejich území je již minimálně 100 let strategické území.

    • Jenže ti lide v Ukrajině dnes žijí minimalne v části západní zcela běžným spokojeným vesnickým životem – je to dáno hustotou obyvatel a tedy vzdálenostmi mezi vesnicemi a městečky – mají mobilní připojení, televize a internet – jako zde na vesnicích ;-)

     • “ lide v Ukrajině dnes žijí minimalne v části západní zcela běžným spokojeným vesnickým životem“
      To myslim naposledy platilo za CCCP. Ovsem Ukrajinec vydrzi opravdu hodne a jiste si nasel nejake kanaly, hlavne zasobovaci.
      Nicmene tabulky nehovori moc optimisticky, v oblasti spokojenosti jsou Ukrajinci beznadejne na chvostu postsovetskych zemi s nejakymi 1%-4% (kdopak v tech 4% asi bude? :o).
      http://news.e-republika.cz/article3900?comzone=show#threadId=1054
      Podle meho jsou tam na hunte uz na hranici. A k tomu pripoctete frustraci z neuskutecneho ocekavaneho vstupu do EU. Zertovna kolaz Ondreje Hepnara hovori za vsechno:

      • „Ukrajina dekuje Spojenym statum a Evropske unii za mir, svobodu a demokracii“…tak je tam ten text.

       • jarda
        Nov 15th, 2017 at 16:53

        Zřejmě sitro čerpas z novin – jenže co stojí v novinách nestojí v gatách ;-) … mám v nejbližší rodině několik rodilých Ukrajinců – jejich srovnání je takové, o jakém píši já … což potvrzuje i můj syn, který tam několikráte na týden dva byl ;-) …

       • Pešek
        Nov 15th, 2017 at 18:10

        Můj syn tam byl na 14 dní v Zakarpatsku na vandru pod stan na poloninách a vyprávěl, co jarda, tabulky netabulky…

       • sitra achra
        Nov 15th, 2017 at 20:04

        Lokalni a predevsim venkovske/prirodni zkusenosti rozporovat nehodlam a je pravda, ze jarda nahore mluvil o vesnici. Jinak to asi bude slabsi- viz oblibena namitka o hlasovani nohama. V roce 1993 zilo na Ukrajine 52 milionu lidi, loni uz jen 42 milionu, momentalne odchazi cirka 15000 lidi mesicne.
        Neco k tomu tady:
        http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-ukraine-dying-slow-death-literally-19529
        Pokud bude trend pokracovat, do roku 2050 by se stav obyvatel mel snizit o 1/3 a populace se zacne propadat do demograficke cerne diry.
        To o nejake velke spokojenosti nemluvi (Ukrajinky rodi nejmene deti v Evrope).

       • jarda
        Nov 16th, 2017 at 08:13

        opakuji znovu – co stojí v novinách nestojí v gatách ;-)
        obecně extrapolace směrem dopředu se spíše netrefuji … nás důchodový systém už měl davno zkolabovat ;-)
        a co se týká měst/vesnic – Ukrajina je původně zemědělská oblast a tomu odpovídá i hustota obyvatel – každý domek má okolo sebe na naše poměry velký kus zahrady/pole a lidé si chovají drobná zvířata, často i krávy … vesměs jsou šťastní – a očekávají, že jim nikdo nebude vnucovat západní civilizaci … vztahy mezi lidmi jsou tam na úrovni Švýcarska – lidé jsou upřímní, zdraví se a pomáhají si – tak jako v tom Švýcarsku – tedy problém bude spíše v tom, co my si do těchto i jiných krajin projektujeme – hodnotíme je podle našich pokrivenych hodnot …

       • sitra achra
        Nov 16th, 2017 at 10:55

        „každý domek má okolo sebe na naše poměry velký kus zahrady/pole a lidé si chovají drobná zvířata, často i krávy … vesměs jsou šťastní“
        Ale to je presne ten problem, jardo, takovyhle zivot, zvlaste pote, co je namlsali clenstvim v EU, mladym nestaci.
        Pokud rocne odchazi z Ukrajiny nejakych 150 tisic (prevazne mladych) lidi, pak to neni zadna extrapolace, ale minulost.
        Jeste do predlonska jsem si prilezitostne dopisoval s mymi znamymi z Kyjeva, konverzace byla postupne smutnejsi a smutnejsi, az zcela ustala. Venkov pro starsi obyvatelstvo bude asi na ustalene ziti, v mestech je to o poznani horsi a mladi obecne jsou samozrejme nespokojeni. Od Majdanu ubehlo par let a situace se jen zhorsuje a vyhlidky na „moderni zivot“ temer zmizely.
        No ale treba k tomu doda neco soudruh Dohoda, ten ma mozna take nejake zpravy.

       • tich@dohoda
        Nov 16th, 2017 at 12:20

        „To o nejake velke spokojenosti nemluvi (Ukrajinky rodi nejmene deti v Evrope).“
        ————————————————————
        Rekl bych ze to hlasovani nohama a porodnost jsou spojite nadoby, protoze i Polsko, stejne jako vsechny bohate/bohatsi staty zapadu ma problemy s porodnosti, pritom jde o silne katolickou zemi. OVSEM !!! V UK , kde zije cca milion Polaku, tam maji Polky ze vsech cizinek nejvyssi porodnost. V polskych mediich na toto tema byva docela zajimava diskuse a duvod proc Polky hodne rodi v UK ale ne v Polsku je vyrazne priznivejsi socialni politika a podpora v materstvi a samozrejmne obrovsky rozdil mezi kurzem zloteho vers. libra sterlingu=materska. Ukrajinu uz zdaleka nesleduju tak jako v minulosti, obecne maji pravdu obe strany, jarda, kdyz rika, ze realita na Ukrajine je na hony vzdalena tomu co pisi/rikaji media. I soudruh Achra, kdyz uvadi mizerii bezneho Ukrajince a hlasovani nohama=hromadne stehovani Ukrajincu do ciziny/za lepsim zivotem. Ono se to v CR moc nenosi, ale uplne nejvice Ukrajincu zije/utika do Ruska,a Polsko temer praska ve svech ve smyslu naporu ukrajinske pracovni sily, ktera vyrovnava utek Polaku za praci do bohatych zemi EU/zapadu. Kratkodobe by pro bezneho Ukrajince bylo nejlepsi, aby se Ukrajina stala stejnou kolonii/montovnou jako CR/Slovensko/Polsko a spol. Prtoze by se relativne „rychle“, cca 20-30 let dostali na podobnou uroven jako tyto zeme. Coz ovsem znamena dlouhodobe status kolonie/montovny na vecne casy a nikdy jinak. Ukrajina ma teoretickou sanci, mineno teritorium/strategicka poloha/lidske zdroje , stat se jednou South Korea/Francie, pochopitelne pri behu na dlouhou trat. Ovsem, kdo napr. v CR nadava na byrokracii/korupci/nefunkcni stat, ten nikdy nezil/nezna Ukrajinu/post SSSR, protoze mereno timto srovnanim, to je CR naprosto fantasticke misto k zivotu. Jak rikam, Polsko melo v roce 1990 startovaci caru ve srovnani s Ukrajinou min. 20 let zpet, dnes je Polsko docela vyspely/bohaty/fungujici stat, ovsem pouze jako kolonie/montovna. Na druhou stranu, Ukrajina patri k velkym svetovym exporterum zbrani tamni firmy drzi spoustu svetovych patentu v oblasti high tech, o cemz se muze Cehunum/Polakum jen zdat. Osobne se domnivam, ze svetle zitrky ve smyslu byt hrdy na svou zemi=perspektivy, ty ma Ukrajina daleko vice smerem na vychod/Rusko/post SSSR, tam je docela hodne prostoru. Coz vlastne plati i pro CR. Cest :-)

       • jarda
        Nov 16th, 2017 at 12:37

        Bylo by dobre se odívat, kde a na co jsem prvotně vceta v 16:05 reagoval … všechno další už je jiná diskuze ;-)

       • sitra achra
        Nov 16th, 2017 at 13:36

        Vsak jsem to jeste jednou zduraznil, ze mluvite o zapadni Ukrajine a venkove.
        Ale prave…tady narazi osobni zkusenosti na statistiky emigrujicich. Polsko ma doma tusim dokonce prez 1 milion (!) Ukrajincu a pri pohledu na mapu se mi zda nemozne, ze by na zapade Ukrajiny byli spokojeni a zustali doma a emigrace do Polska by sla jen z ukrajinskeho zapadu (odtud totiz zas utikaji do Ruska, jak pise soudruh).
        Nekdy je treba porovnat osobni zkusenost a noviny, jinak by si pak treba Nemci, co si zajedou nakoupit do Zelezne rudy mohli myslet, ze v Cesku neni nic jineho, nezli bordely a stanky s trpasliky :o)

       • jarda
        Nov 16th, 2017 at 13:50

        Tak pro úplné blbě: Petr H. psal o tom, že v Ukrajině žijí lidé v prvobytně pospolné společnosti – na to jsem směrem k němu reagoval v 16:05 tak, že jsem opsal jak to tam opravdu vypadá … že si sitra vyprojektoval zcela jinou diskuzi je mi u zadele – snad by to sitra už konecne mohl pochopit???

       • tich@dohoda
        Nov 16th, 2017 at 13:53

        „Vsak jsem to jeste jednou zduraznil, ze mluvite o zapadni Ukrajine a venkove.“
        ———————————————————
        Tak na zapadni Ukrajine/Lvov jsem stravil nejvice casu, dnes to bude o trosku lepsi ale skutecne jen trosku, na prvni pohled, hlavne ve mestech, ale uz druhy pohled a dalsi uz to bude jen horsi. Uz v tech 90’ych letech/osobne 1992-1996/ napr. hromadna verejna doprava byla katastrofalni a ceske tramvaje CKD davno za hranici zivotnosti, cesty jako po valce, vodovodni sit tragicka a na okraji Lvova/cca milion obyvatel/ se pro vodu chodilo/chodi s vedry k verejne studni, ktera se na zimu obaluje slamou, aby voda nezamrzla. Mala mesta a vesnice, to je navrat nekdy do 50’ych let, pokud bych to chtel srovnavat s CSSR. Vzpominam, kdysi jsme na Policii sepisovali protokol a soudruh policista to psal rucne/prupiskou.Strilim od boku, ciste nutne investice do infrasruktury bych tipl na cca 50 bilionu Euro. Z tohoto pohledu chapu zajem bohateho zapadu o tuto/dalsi kolonii, protoze to by jim pomohlo zase o par desitek let posunout legendu o trvale udrzitelnem rozvoji/rustu. Cest :-)

       • jarda
        Nov 16th, 2017 at 14:09

        TD – syn Ukrajinu pravidelně navštěvuje od roku 2006 – je to zcela jiná země než deset let předtím … navíc se do infrastruktury hodně investovalo před ME ve fotbale – ohromný progres … jistěže to není Praha, ale srovnatelné velké obce jsou skoro na stejne úrovni jako u nás … jen ti lide jsou tam (chovají se k sobě) spíše jako ve Švýcarsku ;- ) … tož tak …

 7. Něco, co dává smysl: Bundeswehr trenuje pro chaotický rozpad EU. Konečně, už aby téhle šaškárny byl konec a začalo se pořádně, je nejvyšší čas.

  • Bůhví,na co trénují,když je polovina mužstva v Bundeswehru islámského vyznání.

   • I kdyby to tak bylo, co by to mělo společného s „chaotickým rozpadem EU“?
    Jenom na okraj : Asi bych Vás tím neměl zneklidňovat, ale vypadá to, že přibližně před 1800 lety byli na sever od Čech Syřané a dokonce Peršané. Že by byli dnes ukryti mezi námi a škodí Čechům?

    • Čechům škodili a škodí celé věky pouze němci!

     • Tedy Germáni. Ale o trestnou výpravu proti Germánům tenkrát právě šlo. Takže je ten Orientálec vlastně pro Čechy přirozeným spojencem. (Právě to ale není mnohým Čechům dnes jasné. Že by to bylo tím, že Češi tehdy nesměle vykukovali z křoví někde u Karagandy a číhali, jak by se to do Evropy nechalo přeběhnout. Sotva se do té Evropy dostali, jsou samý komplex a už zase číhají, jak přeběhnout zpět do Asie, kam myšlením přecijenom patří).

      • Jj, věděl bych, kdo je tu exemplárním příkladem pro ten komplex méněcennosti a téměř denně se nám s ním připomíná pane Zimo…

       • mils
        Nov 6th, 2017 at 20:16

        Pešku, Vaši Pražané Vám rozumějí.
        Chudák, méněcenný Standa (real) je zakomplexovaný takříkajíc komplexně.

      • Trestná výprava proti němcům je na pořadu věci v celé Evropě!
       Oplatíme jim to opět v lese a budou viset na každém stromě !Britové udělali první krok!
       Poláci\ slované\ vyhnali orient od Vídně, a my němce zaženeme do Baltu!\ Vepřová , růžová, uchlastaná prasata!Na Rujáně bude velký zběrný tábor!
       Víš, odkud připochodovali germáni a odkud je hnali?To si ještě malovali prdele na modro a lezli po stromech!
       Když slované vznikli v Olduvajské rokli, tak ještě byli ….hm….germáni…. opicemi!

       • M. Zima
        Nov 6th, 2017 at 11:35

        Jste oba kluci s přehledem, vy hrdí a sebevědomí stateční čeští onanymní myslitelé.

        Pro reala : S „uchlastanými prasaty“ byste se měl držet zpátky a to ve vlastním zájmu.

       • Pešek
        Nov 6th, 2017 at 15:41

        Na to, mít přehled v tomto tématu mi bohatě stačí přečíst si max. 2 vaše příspěvky pane Zimo…

       • M. Zima
        Nov 6th, 2017 at 17:00

        Nestačí, musel byste jim rozumět.

       • Pešek
        Nov 6th, 2017 at 17:11

        Na zjištění vašich Minderwertigkeitskomplexů vůči Germánům bohatě stačí umět číst pane Zimo.

       • M. Zima
        Nov 6th, 2017 at 17:42

        Zkuste být konkrétní, kroutíte se jako Schlangenbeschwoerer a nic.

       • real
        Nov 7th, 2017 at 22:01

        Zima:
        ,,Pro reala : S „uchlastanými prasaty“ byste se měl držet zpátky a to ve vlastním zájmu.“
        Aha, opět hrozí trestní výprava! Možná opět okupace !Beru to , jako vyhrožování!

       • real
        Nov 7th, 2017 at 22:16

        Zima, vy zde neustále porušujete kodex, vyhrožujete ostatním a to je ,, nebezpečné vyhrožování „, kde mám mlčet v mém ,,vlastním zájmu“! Jde zcela o vyhrůžkách spočívajících v §353 trestního zákoníku o násilných trestných činech! Mimochodem neustále se tu dopouštíte podezření ze spáchání trestného činu:
        § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
        (1) Kdo veřejně hanobí
        a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
        b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
        bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
        (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
        a) nejméně se dvěma osobami, nebo
        b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí !!!!!!nebo jiným obdobně účinným způsobem.
        Zřejmě bude třeba upozornit Wagnera!

       • M. Zima
        Nov 8th, 2017 at 08:55

        No právě to jsem mínil. Vy tu operujete s debilními urážkami a potom právě to, co děláte sám, vytýkáte v bolševickém stylu jiným.

        BTW : V Česku údajně zakázali chlastat veřejně. Jak se s takovým drastickým omezením osobně vyrovnáváte? Rozepište se přeci trochu k tematu.

       • real
        Nov 8th, 2017 at 09:38

        a\ chlastám soukromě v kanceláři s klienty, se sekretářkou,
        b\ pozurážel jste všechny Čechy na tomto www.
        ,,a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
        b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,“….mráz přichází od germána Zimy z lesa !
        c\ kancelář , kde právě jsem ,je v Luzemburgu a tam se ,,chlastat“, když to tak nazýváš\ asi tím na tebe volají, ?…..že to máš tak zažrané v palici, může i na ulici, ale to ty nevíš!
        Ostatně piji pouze vybrané lihoviny na které ty nemáš!

       • real
        Nov 8th, 2017 at 09:41

        ,,BTW : V Česku údajně zakázali chlastat veřejně. Jak se s takovým drastickým omezením osobně vyrovnáváte? Rozepište se přeci trochu k tematu.“
        ————————–Zima————
        Žvaníš pitomosti ,není to pravda! Pouze vyhláška omezuje některá prostranství ! Už to nepij ani ředěný!

    • Ano,to byli,ale to bylo v rámci dobyvačné války.To jako myslíte,že si teď dávají reparát?

    • K tomu chaotickému rozpadu Sojuzu.ČR by ráda z toho hnusospolku šla a kopla brusel do brusele,ale vy jí nepustíte(brexit budiž příkladem).Kde jinde byste totiž bez války sehnali lacinou popelnici a bezbrannou kolonii?

     • Ano, bohuzel je to tak, kolonie hned za humny, kdopak by se neceho takoveho zbavil?

      • Do pěti let od vstupu do Brusele se mzdová hladina srovná s Německem.Slibovalo Špidlo před referendem 02.Realita?Mzdová hladina pana Špidlo rozhodně stoupla,ale z ČR se stale mezitím bezcenná kolonie a popelnice Německa.

       • občan
        Nov 6th, 2017 at 16:56

        Realita je taková, že za dvacet let stoupla mzdová hladina nižších příjmových tříd zhruba dvojnásobně, ale životní náklady vzrostly na troj až pětinásobek, mnohé položky na desetinásobek, leckteré položky dříve ani neexistovaly, dnes jsou reálnou částí rodinných rozpočtů. Zchudli jsme, a to šeredně. Můj reálný výdělek je na polovině toho, co v roce 2003 (to jsem vydělával nejvíce), přestože nominálně valím o dost větší peníze. Mladým rodinám se to alespoň jakžtakž vyrovnává obrovskými daňovými bonusy (v podstatě jde o přímé inkaso od státu) a bezkonkurenčním příspěvkem mladým matkám, ten nemá na světě obdoby.

      • Místo Viktorky by měla panu Špidlo nařezat na holou Republika a veřejně.Aby věděl,za co jsou ty „Lashes Romanus“.

       • občan
        Nov 6th, 2017 at 16:58

        Pan Špidla je obyčejný lhář a lump, vyžírka. A to to kdysi býval poměrně skromný, pracovitý, až plachý člověk, sportovec.

      • Jinak, ku té kolonii – ono to tak špatné v mnohých německých firmách zde není. Jako technolog nábytku jsem vybavoval nábytkem kanceláře (celé nové rozsáhlé prostory rozrůstajících se montoven) a viděl na vlastní oči (při jednání s projektanty a investory a při zaměřování prostor a při montáži) ty firmy (v Čechách). Vzorná péče o zaměstnance (slušné platy, doprava do práce, stravování v práci, třinácté platy, dovolené, příspěvky na kdeco, bezproblémové proplácení přesčasů, příplatky za svátky či víkendy atd.). V provozech se často dalo jíst z podlahy, budovy též vzorně upravené, radost tam „otročit“. Všichni, kdo tam dělali déle, si bez problémů zakládali rodiny, stavěli domy, pořizovali auta, někteří i dělali karieru. To ve většině českých firem těžko najdete.

       • sitra achra
        Nov 6th, 2017 at 17:31

        Ano, kazda strana ma dve mince, obcane. Uplne se nekdy bojim domyslet, kdyby se splnilo, co si preji: kdyby CR nebyla kolonii a nebyla v EU. To by asi bylo coro…trosku jako na Ukrajine? :o)

       • občan
        Nov 6th, 2017 at 17:35

        Sitro, úplná Ukrajina by to tu nebyla, ale životní úroveň by byla nízká a byl by tu větší bordel (myšleno fysicky), horší platební morálka v obchodním styku, časem pravděpodobně větší deziluze a následně tedy odliv všeho schopného a pracovitého ven.

       • M. Zima
        Nov 6th, 2017 at 17:44

        Ale zústalo by čisté české jádro, práce se štítící kecalové.

       • Dedan Kimathi
        Nov 6th, 2017 at 19:01

        A jako I-Worm (viz jeho zcela pitoma poznamka o tragedii v Texasu) neschopni ani identifikovat v kterem ziji stoleti.

       • sitra achra
        Nov 6th, 2017 at 19:48

        „úplná Ukrajina by to tu nebyla, ale životní úroveň by byla nízká a byl by tu větší bordel (myšleno fysicky), horší platební morálka v obchodním styku, časem pravděpodobně větší deziluze a následně tedy odliv všeho schopného a pracovitého ven.“

        Ano, to je asi presne, obcane. Jak obcas jezdim na Slovensko, tak bych rekl, ze co je tam hezke, zavani EU a jejimi dotacemi. Odjet na Slovaci z hlavniho tahu znamena vzdy male dobrodruzstvi. To je muj dojem a Slovaky vubec neresim, rozhodne jsou milejsi, nezli Cesi :o)
        Slovensko na mne dycha jakousi stale pritomnou moznosti rozpadu, pokud to nebude drzet nekdo z hury. Cesko na cizince ale muze pusobit podobne, to nevim (pana Zimu nepocitam, to je stale vice Cech). Mluvim o Slovensku jako o bratrske zemi, kterou lze srovnavat.

       • občan
        Nov 6th, 2017 at 20:27

        sitro, Čechy a Slovensko nelze srovnávat. Zde jsou jiné tradice a také zcela jiný temperament. My Češi jsme historií srdcem Evropa, druhdy hybatelé. měli jsme dva císaře římské, německé, rakouské, polské, atd. byli jsme menším imperiem, byli jsme i mazanými politiky (ne my, ale naši představitelé), dokázali jsme se naoko mnohokrát podvolit, ale přitom to tu vždy nějak vřelo, soukromí Čechů je vždy jiné, než to oficiální. Je zde svobodomyslnost, zároveň schopnost být konformní, do jisté míry se přizpůsobit, občas i tvrdě pracovat. Zároveň země rodí docela velké procento intelektuálů v podobě vynálezců, spisovatelů, sochařů, básníků, filmařů, muzikantů, herců. Čechy mají světově nadprůměrnou gramotnost, nikoliv formální, ale tu funkční. Země je za určitých podmnínek zcela soběstačná potravinově i schopností výroby většiny nutného v odpovídající kvalitě.
        Já zde do budoucna nevidím problém.
        Proto se tak zlobíme na naše politiky. Ta hovada dobře ví, že to, co jsem napsal, je v podstatě popsáním stavu, který je tím pádem nezavazuje ku nikterak překotnému zlepšování (tedy je nezavazuje pracovat). Hrají si jak malé děti, za naše peníze. Protože vlastně se nic zvláštního neděje.

       • tich@dohoda
        Nov 7th, 2017 at 10:02

        „Vzorná péče o zaměstnance (slušné platy, doprava do práce, stravování v práci, třinácté platy, dovolené, příspěvky na kdeco, bezproblémové proplácení přesčasů, příplatky za svátky či víkendy atd.). V provozech se často dalo jíst z podlahy, budovy též vzorně upravené, radost tam „otročit“. Všichni, kdo tam dělali déle, si bez problémů zakládali rodiny, stavěli domy, pořizovali auta, někteří i dělali karieru. To ve většině českých firem těžko najdete.“
        ———————————-
        V podstate to stejne lze napsat o Polsku, tam ti inteligentnejsi uz davno pochopili, ze Polsko je kolonie/hlavne Nemecka/, ale soucasne vedi, ze prave diky tem Nemcum se Polaci maji dobre jako nikdy v dejinach. Nutno ovsem pripomenout, ze startovaci cara CSFR byla oproti Polsku cca 25-30 let dopredu. Polsko v roce 1990 to bylo cca 50 miliard Dollars dluhu na zapade a cca stejne v SSSR, infrastruktura jako po valce, zemedelstvi totalne zastarale, prumysl dtto.
        Za soucany status kolonie je nutne „podekovat“ tem zkurvenym/zlodejskym modrobolsevickym KURVAM/SVINIM, jiste i dalsi oposmluvnici na tom maji svuj podil ale cca 90% pada na ty modre zlodejske KURVY, protoze nedokazali transformovat cesky prumysl. Jiste, spousta podniku musela padnout, jednoduse nemely potencial prezit v trznim prostredi. Ale spousta podniku ten potencial mela a stejne padly/byly rozkradeny/prodany za tasku hrusek a prachy z privatizace se prozraly/rozkradly. Zkurvene/zlodejske/tupe modrobolsevicke HOVADO rekne, kde by jsi vzal na investice ? Snadna odpoved, zachoval bych prirozene monopoly statu, telekomunikace/voda/banky/energie/hazard, tvrde si pohlidal spotrebni dane. Salonni „ekonom“ soudruh Klaus a jeho parta, co v zivote neridli ani stanek s ohrivanou uzeninou, ti tak jedine dokazali blabolit o von Heykalovi a neviditelne pracce trhu nekde na nejakych zvanicich forech. Cest :-)

       • M. Zima
        Nov 7th, 2017 at 11:27

        Z Vašeho příspěvku by člověk mohl usoudit, že jste v kLausově „Ozdravné destrukci“ ještě nenašel to geniální jádro.
        Je jistě nevyvratitelná pravda, že v národě s identifikací s vlastním státem by kLaus šel sedět již dávno např. za okradení družstevníků, za squeeze-out malých aktionářů, atd., atd.. O těch známých větších sviňárnách ani nemluvit. Ale bylo by to lidské? Co, když to u něho nebyl zlý úmysl a služba StBákům, ale prostá blbost ješitného hlupáka? Každý se může podívat, jaké typy se kolem kLause motají. Kdo by byl s takovými kreaturami schopen solidního výkonu, může hodit první kámen.

       • real
        Nov 7th, 2017 at 13:20

        Házím kámen, jako první! O StB to není, to ke pouze pro gestapáčka v koženém kabátku Zimu, notorického lháře!
        Ano, zavřít Klause by bylo lidské, prospěšné pro duchovní prostředí i tisícům lidí , které uzavřel do dušovního gheta , když osvobodil stovky největších podvodníků\ kteří dnes platí jeho ,, knihovnu“\!
        Škoda , že nelze již zavřít Havla, ndoléčeného syfilitika!

       • sitra achra
        Nov 7th, 2017 at 14:40

        Házím kámen, jako první!
        https://www.youtube.com/watch?v=LAuu53_FEIc

       • M. Zima
        Nov 7th, 2017 at 17:41

        Pro reala :

        Nee, Prognostický Ústav neměl s StB nic společného, až na tu maličkost, že ho založila, vybírala do něho lidi a provozovala ho.

        BTW : Chlastounům Vašeho formátu se nedá věřit nic, ale Váš příklad ukazuje, že i občan Israele může být úplný blb. (Jestli jste si i to ovšem s tím Israelem nevymyslel)

        Ještě dodatek k tomu prvnímu kameni : Vy oba byste ten kámen raději házet neměli, abyste si ještě nevyrazili oko, nebo tak (a to při vašich schopnostech, nejenom vzájemně.)

       • real
        Nov 7th, 2017 at 21:57

        Z tebe ta láska ke gestapu přímo čiší! Ty mít ted v ruce v cele obušek! To by jsi se vyřádil!
        StB nic nevybírala a už vůbec ne do prognostáku!Takže podle tvého chabého rozoumku od Klause , Zemana @spol. jsou všichni StBáci!

       • mils
        Nov 7th, 2017 at 23:33

        Samozřejmě Standíku, pan Zima má pravdu s tím Prognosťákem. Takže co chlastáš v tom ústavu, že máš tak vylízanou palici, čtyřprocentní blbe? Tipuju Okenu…:-)))

  • Az bude Bundeswehr celit rozpadu EU, prvnim jeho protivnikem bude Bundespolizei:
   https://kechlibar.net/wordpress/2017/11/03/policejni-panoptikum-berlin/
   „Němci už si zvykli na spoustu věcí, které by jejich rodičům přišly neuvěřitelné. Například na to, že úřady ztratily přehled o cca půl milionu odmítnutých žadatelů o azyl, kteří se možná nacházejí, možná nenacházejí na území Spolkové republiky.
   Stejně tak si postupně mohou zvyknout, že „nový policista“ hází knedlíkem, šikanuje uklízečku, neumí sepsat hlášení v němčině a má za bratrance drogového bosse z podsvětí.“

   Nevim, jestli to tusite, pane Zimo, ale Nemecko= EU.

Stránka komentářů
Musíte sepřihlásit pro zadání komentáře.